EET

Elektronická evidence tržeb (EET) či online registrace tržeb představuje způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci prostřednictvím internetu zasílány na Finanční správu. Celý proces EET probíhá v 5 následujících krocích:  

  1. podnikatel zašle datovou zprávu o transakci (ve formátu XML) na Finanční správu
  2. Finanční správa pošle zpět potvrzení (s fiskálním identifikačním kodem), že transakci přijala
  3. podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku včetně fiskálního identifikačního kodu
  4. účtenka je předána zákazníkovi
  5. zákazník si může účtenku překontrolovat na Daňovém portále, podnikatel si ověří tržby ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.

Z technického hlediska vyžaduje EET připojení k internetu v momentě obdržení platby, dále zařízení, které toto připojení umožní (PC, tablet, mobilní telefon s potřebným softwarem, specializovaná elektronická pokladna, pokladní systém) a tiskárnu na účtenky. Výběr pokladního zařízení a konkrétního softwaru je čistě v kompetencích podnikatele.