Messenger Customer Chat

Messenger Customer Chat je velmi užitečná služba provozovaná Messengerem, která umožňuje interakci mezi vaším e-shopem a (potenciálními) zákazníky. Jedná se o živý chat – formu komunikace v reálném čase. Je to v podstatě rychlejší a pohodlnější alternativa ke klasickému a mnohdy zdlouhavému telefonování či psaní e-mailů, jejíž hlavní přednost spočívá v možnosti okamžité reakce na dotazy návštěvníků vašeho webu. Těm se tak dostane promptního získání informací či poradenství při výběru požadovaného produktu nebo služby. Navíc jim odpadne nutnost hledat na vašich webových stránkách kontaktní informace, jako je telefon či e-mail.  Uživatelé „brouzdající“ ve vašem e-shopu vás osloví přímo, což jim ušetří čas a odrazí se na jejich spokojenosti. Je statisticky dokázáno, že tato forma komunikace má pozitivní dopad na zvýšení počtu konverzí, a tím pádem i tržeb. Fungování této služby je založeno na podobném principu jako u Smartsuppu či tzv. chatbotů. 

 

Předpokladem využívání tohoto chatu ze strany internetových obchodů je mít vlastní fanpage na Facebooku. Návštěvníkům vašeho webu pak stačí disponovat účtem na Messengeru, resp. Facebooku. Tento způsob konverzace přináší výhody vám i vašim zákazníkům. Ti s vámi komunikují přímo prostřednictvím Messengeru, na který jsou zvyklí. Vy díky této aplikaci potenciálně snížíte množství došlé elektronické pošty, což vám zkrátí dobu strávenou jejím vyřizováním. Messenger Customer Chat automaticky zobrazí historii nedávné komunikace. Díky tomu lze na předchozí konverzaci navázat dokonce i poté, co zákazníci opustí váš web. V tomto případě není nutné informace ukládat, pouze otevřete totéž chatovací okno v Messengeru a pokračujete. Kromě toho je služba bezplatná.