Mezinárodní DPH

V případě prodeje zboží v zahraničí je důležité dbát na správné určení daně u produktů. Jsme si vědomi složitosti dani v Evropské unii a proto systém disponuje u každého produktu tabulkou všech daní tedy základní daň, první sníženou daň, druhou sníženou daň a možnost osvobození od daně. Tato tabulka je k dispozici pro všechny státy evropské unie a sám systém určí výslednou cenu s přičtením vámi vybrané daně.