EPR registrace v EU: proč a jak ji provést

Co je EPR?

Extended Producer Responsibility (EPR) neboli rozšířená odpovědnost výrobců je koncept, který řeší odpovědnost výrobců za své výrobky, které mají dopad na životní prostředí. Jedná se o zodpovědnost za odpadové hospodářství, tedy o odpovědnost za sběr, třídění, recyklaci a likvidaci odpadů. EPR se týká nejen výrobců, ale také distributorů, prodejců a nakonec spotřebitelů.

Pro majitele e-shopů a prodejce na online tržištích je důležité se seznámit s povinnostmi spojenými se systémem EPR a zaregistrovat se u příslušného systému v dané zemi. Díky tomu bude mít výrobce jistotu, že bude plnit zákonné povinnosti a že bude moci své výrobky legálně prodávat na vybraném trhu. Současně tímto krokem pomáhá chránit životní prostředí a přispívá ke zvýšení účinnosti recyklace odpadů.

Neregistrování se k EPR může mít pro majitele e-shopu negativní následky. V mnoha zemích Evropské unie je registrace povinná zákonem, a pokud majitel e-shopu neplní tuto povinnost, může se dostat do konfliktu se zákonem a čelit sankcím a pokutám.

Jakých výrobků se EPR týká?

Výrobky jsou rozděleny do kategorií, které se ale v zemích EU mohou lišit, a tím i povinnost k jejich registraci k EPR. Přehled kategorií a nutnost jejich registrace ve vybraných zemí EU můžete vidět v tabulce níže.

Kategorie výrobkůČRNěmeckoFrancieSlovenskoRakouskoPolskoRumunskoItálieŠpanělsko
Elektrické
a elektronické zařízení
+ solární panely
Baterie a akumulátory
Obaly (všechny typy)
Plyny v tlakových nádobáchXXspecifická
pravidla
XX
PneumatikyXX
Oleje a maziva
Papír a tiskovinyXXdobrovolnéX
NábytekdobrovolnéXXXdobrovolné
TextildobrovolnéXXXdobrovolné + obuv
Farmaceutické výrobkyXXXXX
Stavební odpadyXXdobrovolnéX
Kategorie výrobků s nutností registrace k EPR ve vybraných zemích EU

Prodej na online tržištích a EPR

Pokud prodáváte na online tržištích, je nutné dodržovat ekologická nařízení dané platformy, aby vůbec mohl být prodej uskutečněn. Většina online tržišť již spolupracuje s vybranými organizacemi, které přispívají k udržitelnosti výrobků.

Amazon

Od roku 2022 jsou prodejci Amazonu v Německu a Francii ze zákona povinni prokázat, že dodržují předpisy EPR, jinak Amazon pozastaví prodeje. Předpokládá se, že vynucování EPR bude následovat i na dalších trzích, kde Amazon působí. Toto nařízení se týká všech prodejců, i pokud prodáváte jen přes Amazon FBA.

V Německu od 1. července 2023 Amazon kontroluje, zda dodržujete své povinnosti EPR pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Německý Amazon také vyžaduje licencovat všechny druhy obalů vašich produktů. Je nutné zaregistrovat se do německého registru obalů LUCID provozovaného ústředním úřadem „Zentrale Stelle Verpackungsregister“ (ZSVR).

V případě prodeje na Amazon ve Francii, budete muset získat vlastní číslo UPIN (Unique Registration Code, také nazývané „SYDEREP“) pro svůj produkt. Číslo můžete zjistit buď kontaktováním svého dodavatele (výrobce/dovozce ve Francii) nebo, pokud jste výrobcem nebo dovozcem ve Francii, registrací u příslušné organizace a toto číslo uvést při listování produktu. Seznam všech 15 kategorií platných od roku 2023 naleznete ve svém portálu Seller Central Amazon. V následujících letech budou přidány i další kategorie. Např. od roku 2024 se bude EPR vztahovat i na rybářské potřeby obsahující plasty.

eBay

Stejně jako v případě Amazonu, i prodejci na tržišti eBay v Německu a ve Francii jsou povinni registrovat se k EPR. Německý a francouzský eBay má stejné požadavky co se týče registrace k EPR jako Amazon.

EBay spolupracuje také s organizacemi jako je Wrap, aby vytvořil nástroje pro minimalizaci odpadů. Tržiště například podporuje program Wrap’s „The Waste and Resources Action Programme“, který má za cíl snížit množství odpadu vytvářeného balením a logistikou a podporuje prodejce s trvale udržitelnými produkty.

Allegro

Allegro vyžaduje registrovat obaly do polského registru BDO. Pokud chcete při prodeji na tomto tržišti zasílat zboží do Francie a Německa, Allegro vyžaduje přidání čísla EPR pro konkrétní zemi k vašemu účtu.

Tržiště také spolupracuje s organizacemi, jako je např. „Ecoembes“ nebo „ECO Czech“, aby zajistil, že prodejci na jeho platformě plní požadavky na recyklaci a likvidaci odpadu. V rámci těchto spoluprací poskytuje tržiště prodejcům rady a informace o správném nakládání s odpady a podporuje prodejce, kteří používají ekologicky šetrné metody balení a doručování.

eMAG

EMAG spolupracuje s organizacemi, jako je například „Ambal Recolamp“, aby zajistil, že prodejci na jeho platformě plní požadavky na recyklaci a likvidaci odpadu.

EMAG také nabízí svým zákazníkům možnost vracení starých elektronických zařízení a baterií, které jsou následně recyklovány. Prodejci na platformě eMAG jsou také povinni uvádět informace o odpovídajícím nakládání s produkty a zabývat se náhradními díly a opravami.

Postup pro registraci k EPR

Postup se může lišit v závislosti na konkrétní zemi a na kategorii výrobků, které e-shop prodává. Nicméně v základu se postup pro registraci k EPR skládá z několika kroků:

  • Zjistěte, zda máte povinnost registrovat se k EPR

Prvním krokem je zjistit, zda platí povinnost registrace k EPR v zemi, kde prodáváte, a pro které kategorie výrobků. Pro rychlou orientaci v kategoriích, které podléhají registraci k EPR, jsme připravili tabulku výše.

  • Najděte organizaci odpovědnou za EPR v dané zemi

Využít můžete naší tabulku níže, kde můžete nalézt vybrané organizace v EU zabývající se konkrétními kategoriemi výrobků. Pokud byste nenalezli vámi požadovanou kategorii nebo zemi, ve které podnikáte, můžete nás kontaktovat a zašleme vám informace na míru.

  • Zaregistrujte se u organizace odpovědné za EPR

Po registraci je třeba předložit veškeré požadované dokumenty, které mohou zahrnovat informace o výrobcích, množství prodaných výrobků, náklady na recyklaci atd.

  • Platba poplatků

Tyto poplatky mohou být stanoveny různými způsoby, například na základě počtu prodaných výrobků, jejich hmotnosti nebo objemu.

  • Dodržování dalších požadavků

Kromě registrace a placení poplatků mohou být v některých zemích prodejci povinni dodržovat další požadavky v oblasti recyklace odpadů, například ohledně označování výrobků nebo sběru a třídění odpadů.

ZeměOrganizace pověřená registrací EPR ve vybrané zemi EU
Česká republikaEko-kom (odpady z obalů)
Rema (odpady z elektrozařízení)
Elektowin (odpady z baterií a akumulátorů)
Sako (odpady z pneumatik)
FrancieEco-systèmes (elektrozařízení, baterie a akumulátory)
Ecofolio (odpady z papíru a tiskovin)
Valdelia (nábytek)
Dastri (odpady z lékařských výrobků)
NěmeckoZentrale Stelle Verpackungsregister (obaly)
Der Grüne Punkt (obaly a balící materiály)
Interseroh (odpady z papíru a kartonů)
Zentek (kovy, plasty a sklo)
BellandVision (odpady z lékárenských výrobků)
Deutsche Gesellschaft für Recycling ( odpady z elektrozařízení a baterií)
SlovenskoSewa, a.s.
Slovpen Recycling, a.s.
Envi-pak, a.s.
Rema system, a.s.
Elektro-service, a.s.
RakouskoAltstoff Recycling Austria AG (ARA)
PolskoGreen Dot Polska (obalové materiály)
ElektroEko (elektrozařízení)
Opona Recycling Polska (pneumatiky)
Polska Izba Gospodarcza Recyklingu Olejów Mineralnych (automobilové oleje a olejové filtry)
Rekopol (papír a tiskoviny)
ŠpanělskoEcolec (elektrozařízení a elektronické odpady)
Ecofimatica (pneumatiky)
Sigaus (oleje a maziva)
Eco-pilas (odpad z baterií)
Ecoasimelec (odpad z osvětlovacích zařízení)
ItálieConai (obaly a obalový odpad)
Conou (oleje)
COBAT (baterie a akumulátory)
Ecolight (elektrozařízení a osvětlovací zařízení)
RICREA (papír a karton)
RumunskoEnviron (elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik, osvětlovacích zařízení a fotovoltaických panelů)
ECO-ROM Ambalaje (obaly)
Ecopack (sběr a recyklace papíru a kartonu, plastových obalů a kovových obalů)
Ambro (oleje a maziva)
Eco-rom reciclare (pneumatiky)
Organizace pověřené registrací EPR ve vybraných zemích EU

Je důležité si uvědomit, že postup pro registraci k EPR se může lišit v závislosti na zemi a na kategorii výrobků. Proto je nezbytné pečlivě prostudovat platné zákony a předpisy v dané zemi a případně se poradit s odborníky.

S registrací EPR vám rádi pomůžeme, proto nás neváhejte kontaktovat!

Vyzkoušejte Retailys nezávazně

Nezávazně si vyzkoušejte, jak funguje Retailys, jaké má funkce, a jak vám vyhovuje uživatelské rozhraní. Zdarma si vytvoříte e-shop do 10 produktů a 10 objednávek.
Vyzkoušet zdarma