Expanze

Slovinsko

Slovinsko

Růst trhu: 11%

Slovinsko je evropský stát, který byl minulosti součástí Jugoslávie. V současné době je jednou z nejvyspělejších postsocialistických zemí Evropy. Nízký počet e-shopů...

Belgie

Belgie

Růst trhu: 9%

 Belgie (Belgické království) je stát ležící v západní Evropě. Země je součástí významné jednotky Benelux, je jednou ze 6 zakladatelských zemí EU. Hlavní město je sídlem pro...

Rusko

Rusko

Růst trhu: 10%

Ruská federace - Rusko je největším státem na světě a devátou nejlidnatější zemí na světě. Stát má největší zásoby přírodních zdrojů, což významně ovlivňuje ekonomiku, a...

Turecko

Turecko

Růst trhu: 32%

Turecko je stát, který se nachází v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě. Ve státu převládá jiné náboženství, které výrazně ovlivňuje tradice v ekonomice a...

Chorvatsko

Chorvatsko

Růst trhu: 10%

Chorvatsko je stát, který se nachází na pomezí střední a jižní Evropy a je jedním z nástupnických států bývalé Jugoslávie. Nízká konkurence v oblasti e-commerce značí,...

Slovensko

Slovensko

Růst trhu: 10%

Slovensko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě, který sousedí s Českou republikou, a proto některé charakteristiky online trhu budou podobné jako v České republice. Země...

Švýcarsko

Švýcarsko

Růst trhu: 9%

Švýcarsko je země ležící v západní Evropě. Stát je zakládajícím členem Evropského sdružení volného obchodu, ale není členem Evropské unie ani Evropského hospodářského...

Maďarsko

Maďarsko

Růst trhu: 12%

Maďarsko se nachází blízko České republiky a nejen díky jeho poloze jsou některé charakteristiky těchto trhů podobné. Ovšem je zde jeden zásadní rozdíl: oproti ČR je v Maďarsku...

Německo

Německo

Růst trhu: 11%

Německo je středoevropský stát, který se dělí na 16 spolkových zemí a přímo sousedí s Českou republikou. Německo je nejlidnatější zemí v Evropské unii. Jeho silná ekonomika...

Polsko

Polsko

Růst trhu: 16%

Polsko je země ležící ve střední Evropě a je největší ekonomikou této oblasti. Oproti jiným zemím se zde nachází značné množství e-shopů s různorodým...

Rakousko

Rakousko

Růst trhu: 9%

Rakousko je stát ležící ve střední Evropě a patří do top 20 nejvyspělejších zemí světa. Velký počet aktivních e-shopů svědčí o velké konkurenci a vysokých nákladech spojených...