Historie Retailys.com

Retailys.com s.r.o. je mladá dravá česká technologická firma s ambicí dobýt globální trh. Během posledních několika měsíců náš tým učinil celou řadu kroků pro dosažení tohoto cíle. Pokračujeme v intenzivním vývoji inovativního softwarového produktu,  založili  jsme dceřinou společnost RETAILYS LTD. v Londýně a zapojili se do akceleračního programu akcelerátoru Velocity v Singapuru. Především ale již nyní pomáháme desítkám klientů při řešení jejich každodenních starostí a naše technologická řešení jim pomáhají získávat objednávky za jednotky miliónů korun měsíčně.

Rok 2016 - založení společnosti Social 2.0., předchůdce Retailys.com 

V roce 2016 byla založena společnost Social 2.0 jako společnost zaměřující se na tvorbu softwarových nástrojů usnadňujících procesy spojené se správou většího množství profilů na sociálních sítích, které se během posledních let staly důležitou složkou e-commerce byznysu. A to s cílovou skupinou menších a středních internetových firem a provozovatelů e-shopů. Brzy se ale ukázalo, že zákazníci mají zájem o mnohem komplexnější řešení administrace a správy procesů spojených s fungováním internetových obchodů, případně si rovnou přejí provozovat obchodů více. Vhodné nástroje tohoto typu ale v ČR chyběly či řešily jen úzkou oblast z možných funkcionalit.

Důležitý impuls přinesl zakladeteli firmy Petru Hellerovi téměř roční jazykový pobyt, který v průběhu roku 2016 absolvoval v Cambridge v Anglii. Z poměrně specifického a uzavřeného prostředí českého internetového trhu se najednou dostal do skutečně mezinárodního prostředí, v němž se každodenně setkával s lidmi ze všech koutů Evropy, ale i z Ameriky, Afriky a zejména Asie. V tomto období tak získal nejen mnoho neformálních kontaktů a přátel, měl také možnost optikou internetového podnikatele vnímat průsečíky i rozdíly ve vnímání a užívání e-commerce služeb mezi příslušníky různých generací z mnoha kontinentů. Díky těmto kontaktům získal koncem roku 2016 jako jeden z mála Čechů pozvání do sídla společnosti Alibaba v čínském městě Hangzhou, kde se seznamoval s ecommerce trhem v Číně a diskutoval možnosti napojení svých technologických řešení na systémy této společnosti, jenž patří ke globálním lídrům v oblasti e-commerce.

Kolem společnosti Social 2.0 s.r.o. se tak postupně sešel menší tým mladých nadšenců moderních technologií vedených Petrem Hellerem. Oproti konkurenci přitom měli velkou výhodu, neboť do vývoje mohli průběžně odrážet zcela unikátní a specifické zkušenosti z e-commerce podnikání vlastních internetových obchodů i těch propojených se společností Social 2.0 s.r.o. Díky mezinárodním kontaktům a přesahu, bohatým zkušenostem a týmu lidí, kteří viděli, že e-commerce vstupuje do nové globální podoby, padlo rozhodnutí zaměřit se na vývoj inovativního e-commerce systému, jehož prostřednictvím je možné snadno administrovat chod několika internetových obchodů současně a vytvářet jejich jazykové mutace. A od počátku také integroval i moduly umožňující prodej sortimentu klienta prostřednictvím nejvýznamnějších globálních e-commerce platforem, jako je  Amazon, eBay, Alibaba či např. Rakuten. Tento systém jsme pojmenovali poměrně výmluvně - RETAILYS.

2017 - první zákazníci

V roce 2017 se společnost přejmenovala dle názvu hlavního produktu na Retailys.com s.r.o.

Během první poloviny roku 2017 docházelo k intenzivnímu testování platformy na partnerských eshopech. Systém byl postupně testován pro správu téměř 30000 produktů, které začaly být prodávány na téměř dvaceti prodejních kanálech v osmi jazycích! Testování této první verze jsme dokončili v srpnu 2017 a přibližně od té doby začal být systém představován firmám z oboru retailu či provozovatelům klasických e-shopů.

Už během posledních čtyř měsíců roku 2017 se nám povedlo implementovat e-commerce omnichannel Retailys v téměř třiceti firmách a celkový současný obrat objednávek získaných přes prodejní kanály dosahuje jednotek miliónů korun měsíčně!

V roce 2017 také byla založen první dceřiná společnost v Londýně RETAILYS LTD., která bude zastřešovat naše zahraniční aktivity. A získali jsme také našeho prvního zahraničního zákazníka - společnost Sport Poeschl z Německa.

Plánovaný rychlý rozvoj byl podpořen jednatelem, který vložil do společnosti jeden milión korun ve formě příplatku do základního kapitálu v prosinci 2017.

2018 a plány do budoucna

I v roce 2018 nás čeká celá řada nových výzev. Velmi důležitým milníkem pro nás bezpochyby bude několikaměsíční zapojení do akceleračního programu CzechAccelerator, který  organizuje CzechInvest.

V rámci tohoto programu vyšleme našeho zástupce do technologického inkubátoru v Singapuru a také máme možnost založit pobočku v této mimořádně atraktivní destinaci. A pokud vše půjde podle plánu, integrujeme do našeho produktu řešení pro napojení na asijská globální tržiště. Naším cílem je stát se jednou ze tří evropských firem, které disponují možností napojení svých klientů na asijské trhy prostřednictvím tamních nejvýznamnějších tržních platforem.