Náš příběh

Historie Retailys

27. 01. 2018

Retailys.com s.r.o. je dravá česká technologická firma s ambicí dobýt globální trh s unikátním e-commerce omnichannel řešením Retailys. Během pouhých třech let jsme vyvinuli samotný produkt Retailys, založili jsme dceřinou společnost RETAILYS LTD. v Londýně a zapojili se do akceleračních programů v Evropě i Asii, a dokonce jsme otevřeli pobočku v Singapuru. Především ale již nyní pomáháme desítkám klientů při řešení jejich každodenních starostí a naše technologické řešení jim umožňuje vytvářet globální evropské e-shopy, zalistovat zboží na velkých globálních tržištích a pomáhá tak získávat objednávky nejen z Evropy, ale i mimo ni. Jaká ale byla cesta k tomuto cíli, proč vůbec Retailys vznikl a kdo stál za jeho začátky, to se dozvíte v krátké naší historii…

 

Co předcházelo založení Retailys

V roce 2008 byla založena česká softwarové společnost iNAK.CZ s.r.o., která se specializovala prakticky od svého počátku na zakázkovou tvorbu profesionálních e-shopů. A právě v této společnosti, na přání některých větších klientů, kteří uvažovali nad expanzí se svými e-shopy do zahraničí, se kolem roku 2016 zrodil nápad na vytvoření systému pro správu více e-shopů spravovatelných z jedné administrace (tzv. multishop).

iNAK.CZ s.r.o. vyčlenil drobný tým čtyř vývojářů na podporu rozvoje tohoto multishopu a převedl je do sesterské společnosti Social 2.0. (která měla stejného majitele jako iNAK.CZ s.r.o.) zaměřující se na integrace a vývoj softwarových nástrojů usnadňujících procesy spojené se správou většího množství firemních profilů (nejen) na sociálních sítích, které se během posledních let staly důležitou složkou e-commerce byznysu. A to s cílovou skupinou původně menších a středních internetových firem a provozovatelů e-shopů. Spojení zkušených vývojářů e-shopů z týmu firmy iNAK.CZ a odborníky na softwarové integrace ze Social 2.0 se jevilo jako velmi dobrý krok a brzy se začalo ukazovat, že zákazníci mají zájem o mnohem komplexnější řešení administrace a správy procesů spojených s fungováním internetových obchodů, případně si rovnou přejí provozovat obchodů více a ty zároveň i propagovat, a to vše spravovat z jedné administrace. Takto ucelené vhodné nástroje tohoto typu v ČR chyběly (a jak se později zjistilo, neexistovaly ani v Evropě) a lidé v Social 2.0. s podporou profesionálů z iNAK.CZ začali vidět příležitost na trhu s multishop e-commerce řešeními…

2016 - inspirace e-commerce v zahraničí

Důležitý impuls přinesl zakladateli firmy Petru Hellerovi téměř roční jazykový pobyt, který v průběhu roku 2016 absolvoval v Cambridge v Anglii. Z poměrně specifického a uzavřeného prostředí českého internetového trhu se najednou dostal do skutečně mezinárodního prostředí, v němž se každodenně setkával s lidmi ze všech koutů Evropy, ale i z Ameriky, Afriky a zejména Asie. V tomto období tak získal nejen mnoho neformálních kontaktů a přátel, měl také možnost optikou internetového podnikatele vnímat průsečíky i rozdíly ve vnímání a užívání e-commerce služeb mezi příslušníky různých generací z mnoha kontinentů.

Díky těmto kontaktům získal koncem roku 2016 jako jeden z vůbec prvních Čechů pozvání do sídla společnosti Alibaba v čínském městě Hangzhou, kde se seznamoval s e-commerce trhem v Číně, studoval, jak fungují tamější online obchodní platformy a prodej zboží na nich, platební systémy či logistika a diskutoval možnosti napojení svých technologických řešení na systémy těchto společností. Velmi rychle si uvědomil, že je jen otázkou krátkého času, kdy i obchodníci v Evropě budou nuceni řešit podobné integrace a rozhodl se nadále maximálně věnovat rozvoji myšlenky na online nástroj, který s expanzí pomůže skutečně uceleně.

Díky mezinárodním kontaktům a přesahu, bohatým zkušenostem a týmu lidí, kteří viděli, že e-commerce vstupuje do nové globální podoby, padlo rozhodnutí zaměřit se na vývoj inovativního e-commerce systému, jehož prostřednictvím je možné snadno administrovat chod několika internetových obchodů současně a vytvářet jejich jazykové mutace. A od počátku také integroval i moduly umožňující prodej sortimentu klienta prostřednictvím nejvýznamnějších globálních e-commerce platforem, jako je Amazon, eBay, Alibaba či např. Rakuten. Tento systém jsme pojmenovali poměrně výmluvně – RETAILYS.

2017 – první praktické testy a první platící zákazníci

V roce 2017 se společnost Social 2.0. přejmenovala dle názvu hlavního produktu na Retailys.com s.r.o.

Během první poloviny roku 2017 docházelo k intenzivnímu testování platformy na partnerských e-shopech. Systém byl postupně testován pro správu téměř 30000 produktů, které začaly být prodávány na téměř dvaceti prodejních kanálech v osmi jazycích! Testování této první verze jsme dokončili v srpnu 2017 a přibližně od té doby začal být systém představován firmám z oboru retailu či provozovatelům klasických e-shopů.

Už během posledních čtyř měsíců roku 2017 se nám povedlo implementovat e-commerce omnichannel Retailys v téměř třiceti firmách a celkový současný obrat objednávek získaných přes prodejní kanály spravované Retailysem dosahoval jednotek miliónů korun měsíčně!

V roce 2017 také byla založen první dceřiná společnost v Londýně RETAILYS LTD., zastřešující naše zahraniční aktivity. A získali jsme také našeho prvního zahraničního zákazníka – společnost Sport Poeschl z Německa.

2018 startup a první investoři

V roce 2018 jsme se zaměřili zejména na propagaci našeho produktu mezi odbornou veřejností, která nás označila za startup, jako společnost, která vyvinula inovativní systém a roste rychleji, než je na trhu s e-commerce systémy běžné.

Velmi důležitým milníkem pro nás bezpochyby bylo několikaměsíční zapojení do akceleračního programu CzechAccelerator pro inovativní firmy, který organizuje česká vládní organizace CzechInvest. V rámci tohoto programu jsme vyslali našeho zástupce do technologického inkubátoru v Singapuru. Výběr Singapuru nebyla náhoda – už z dřívějšího pobytu v Číně jsme viděli, že e-commerce v Jihovýchodní Asii je značně inovativní a v mnoha ohledech několik let před tou evropskou. Singapur je v tomto díky své unikání poloze ještě dále, a proto jsme na mnoha jednáních se zdejšími e-commerce firmami diskutovali možnosti spolupráce a vzájemně se mohli inspirovat v nových přístupech na poli elektronického obchodování. V průběhu roku 2018 jsme dokonce v Singapuru založili naši dceřinou firmu s cílem ještě více proniknout do místní podnikatelské komunity.

Úspěch v Asii nám otevřel dveře mezi investory a koncem roku jsme získali naši první investici na urychlení našeho růstu, a to ve výši 8.750.000Kč. Společnost byla během tohoto investičního kola oceněna na 45.000.000Kč a jasně se etablovala na trhu evropských e-commerce řešení.

2019 – přechod do cloudu a technologický rozvoj platformy

Rok 2019 představoval zejména technický posun našeho řešení. Stali jsem se partnery společnosti Microsoft, když jsme přešli na jejich řešení globálního cloudu Microsoft Azure. Dokonce jsme byli jako jediné české e-commerce řešení zařazeni na seznam podporovaných aplikací AppSource/Azure Marketplace.

V listopadu 2019 jsme získali dvě významná ocenění. Umístili jsme se na 2. místě v žebříčku inovativních firem v rámci mezinárodní konference Digitalizace a platba a z rukou tehdejšího vícepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a prezidentů významných českých obchodní komor (APEK, SOCR, AMSP) jsme obdrželi ocenění za Inovaci v obchodě.

Několik dnů poté jsme na základě hlasování veřejnosti vyhráli anketu v rámci iniciativy Rok digitálního podnikání a na galavečeru Den podnikatelů za účasti více než pěti set českých podnikatelů jsme byli vyhlášeni jako Digitální firma roku 2019 v kategorii Inovace v obchodě!

2020 – e-commerce omnichannel přichází!

Posilujeme naše marketingové a obchodní oddělení a už začátkem roku se do našeho systému začínají registrovat firmy prakticky z celého světa – Ukrajina, Anglie, Německo, Polsko, Čína… 

Začínáme proto budovat evropskou síť partnerů, kteří budou licencování servisovat systém Retailys svým zákazníkům, vyvíjet pro něj nové aplikace a společně, v duchu naší vize, pomoci každé malé či střední firmě s růstem prodejů pomocí expanze svých online kanálů do zahraničí.

Staňte se i Vy našimi partnery a společně s námi expandujte do světa!

Ostatní články:

Pro média

Firmy v zahraničí považují prodej svých produktů pomocí více prodejních mezinárodních kanálů za zcela samozřejmé, v ČR je ovšem situace zcela odlišná. Retailys vyvíjí systém určený pro expanzi do zahraničí a také rozšiřuje povědomí o možnostech expanze do zahraniční na svých pořádá školeních, seminářích a workshopech, a vystavuje svoje řešení na konferencích a veletrzích...

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme vidět...Společnost Retailys.com s.r.o. je členem mnoha českých i mezinárodních organizací, se kterými se podílí na rozvoji e-commerce, pořádá workshopy, školí členy a...

Získaná ocenění

Naši zástupci jsou pravidelně zváni do mezinárodních podnikatelských soutěží, kde, díky míře inovativnosti systému Retailys a přínosu pro jeho uživatele, získávají mnohá ocenění.

Pro investory

Společnost Retailys.com s.r.o. společně se svými dceřinými společnostmi RETAILYS LTD v Londýně a RETAILYS.COM PTE LTD v Singapuru je stabilní rychle rostoucí původem česká firma stojící za rozvojem cloudového e-commerce nástroje Retailys, který umožňuje maloobchodním či velkoobchodním prodejcům expandovat na zahraniční trhy.

Právní podmínky

Podmínky zpracování osobních údajů

Sponzorujeme

Jako firma Retailys celkově, či naši kolegové zvlášť osobně se zapojují do veřejně prospěšných aktivit.

My v médiích

Zmínky o naší firmě a systému Retailys se pravidelně objevují v českých i zahraničních novinách a internetových magazínech, publikujeme svoje znalosti, jsou s námi dělány rozhovory a komentáře... Pokud si chcete o nás něco přečíst, zde je seznam některých médií.