Nedochází k technologickému zastarávání jako u jednorázově nakoupených e-shop systémů.

Klasicky postavený e-shop provozovaný na samostatném hostingu zastarává hned od okamžiku převzetí. Krátce po zřízení je na slušné technologické úrovni, moderní a výkoný, ale vzhledem rychlým změnám v chování lidí na trhu a rozvoji technologií během několika měsíců již nereflektuje moderní trendy v el. obchodování a nezbývá než rozvíjet dále již překonané způsoby obchodování ve snaze je maximálně využít, nebo pomýšlet na nový e-shop. Záplatování a vylepšování zastaralých e-shopů je sice možné, ale v praxi naráží na mnohé obtíže. V první řadě se nikomu nechce doprogramovávat něco na již odstavené platformě. Takové programování je náročné, trvá dlouho, obtížněji se testuje a je z těchto důvodů neefektivní a tudíž i drahé.

Oproti tomu systém Retailys se vyvíjí průběžně, za pochodu, stále na nejmodernější možné platformě a umožňuje rozvíjet e-business aktivity vlastníka kontinuálně v souladu s marketingovými trendy současnosti.

Retailys je moderním cloudovým řešením na platformě Microsoft Azure. Nové technologie rozšiřují možnosti elektronického obchodování obecně, snižují administrační zátěž, přinášejí nové prvky do automatizované správy obchodu, třízení a popisu vlastního obsahu. Způsoby obchodování na internetu se však proměňují hlavně podle toho, kam se přesunuje a co používá aktivní část obyvatelstva schopná nakupovat.

Obchodníci mohou díky používání multikanálového přístupu a novým technologiím obsaženým v Retailysu jít na internetu za lidmi tam, kde zrovna jsou. Lákat je na svůj e-shop placenou reklamou je jen jedna z možných cest a né vždy ta nejefektivnější. Do Retailysu jsou přidávány nové obchodní kanály tak, jak přicházejí na svět a všechny instance obchodů spravovaných v Retailysu je mohou ihned používat.