Získaná ocenění

Ocenění a významné události

Naši zástupci jsou pravidelně zváni do mezinárodních podnikatelských soutěží, kde, díky míře inovativnosti systému Retailys a přínosu pro jeho uživatele, získávají mnohá ocenění.

Digitální firma roku 2019 - 1. místo

Iniciativa Rok digitálního podnikání, která je pořádána Asociací malých a středních firem, se snaží představit nejnovější technologické trendy široké podnikatelské veřejnosti a zvýšit tak technologickou připravenost českých firem na trendy Průmyslu 4.0. V rámci této inicitativy probíhá soutěž Digitální firma roku, která oceňuje nejvýznamější české technologické firmy. V roce 2019 Retailys.com v této soutěži na základě největšího množství hlasů získal 1. místo a stal se tak Digitální firmou roku 2019!

Jsme Digitální firmou roku 2019!
Slavnostní předávání ceny za 1. místo v kategorii Inovace v obchodu

Digitalizace a platba - 2. místo

Konferenci Digitalizace a platba upozorňuje na významné inovace v oblasti malobchodu nebo velkoobchodu. Pořádá ji sdružení významných českých obchodních svazů Asociace pro elekotrnickou komerci (APEK), Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) a Asociace malých a středních firem (AMSP). V rámci konference jsou udělovány ceny společnostem, které nejvíce přispěli k rozvoji technologií v obchodu. Mezi oceněnými jsou často velké společnosti jako například Mastercard či obchodní řetězce. Vedle těchto velkých firem se umístil i Retailys na druhém místě za přínos v digitalizaci obchodu!

Získali jsme ocenění za přínos v oblasti digitalizace malých a středních firem
Předávání ocenění za 2. místo z rukou vícepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (vpravo) a prezidentů SOCR a AMSP

When Corporate CEOs meet Startup Founders - finalista

Organizace Microsoft aktivně sleduje inovativní mladé firmy, které poté propojuje s velkými korporacemi v rámci soutěže "When Corporate CEOs meet Startup Founders". I Retailys se dostal až do finále a měl možnost navázat cenné kontakty a představit Českou republiku jako zemi s významným potenciálem v oblasti e-commerce. S Microsoftem Retailys později navázal těsnou technologickou spolupráci a stal se dokonce oficiálním partnerem.

Další účasti

Vedle získaných ocenění je Retailys pravidelně zván jako příklad českých inovativních firem k účasti na konferencích, soutěžích inovativních firem či významncýh IT událostí prakticky po celém světě, např.: