Zástupci naší společnosti vyrazili s podporou agentury CzechInvest do japonského Tokia. Během 4denního programu měli možnost poznat místní start-upové prostředí, získat poznatky o specifikách japonského e-commerce a prezentovat systém Retailys na technologické konferenci Slush Tokyo.

Naše japonská mise započala 20. února na české ambasádě v Tokiu, kde jsme si vyslechli inspirativní přednášky od zástupců společností JETRO, EU-Japan Centre, 01Booster Inc. a pana Minoru Takahashi ze společnosti Avast. Z přednášek jsme si odnesli spoustu informací o možnostech vstupu na japonský trh, a to přímo od firem, které na japonském trhu působí.

Další 3 dny naší mise byly ve znamení technologické konference Slush Tokyo 2019. V prostorách AWS Loft Tokyo jsme měli možnost prezentovat naše řešení ostatním účastníkům konference a získat kontakty důležité pro budoucí expanzi společnosti.

Vrchol a hlavní účel cesty představovala samotná konference. S počtem 600 vystavujících startupů se jedná o jednu z největších událostí svého druhu, a proto zde Retailys nemohl chybět. Během 2denní akce jsme se setkali nejen s jinými zástupci startupů, ale i s investory. Díky vysokému počtu mezinárodních účastníků jsme získali přehled o specifikách japonského e-commerce i nákupních preferencích v ostatních částech Asie.

Naše účast na akci přinesla významnou zpětnou vazbu na naše e-commerce řešení. Jedním z důvodů, proč asijští prodejci nechtějí prodávat do zemí EU, je nedostatek znalostí o specifikách místních trhů. Myšlenka uceleného technologického řešení, které podnikům poskytuje možnost snadného vstupu na trhy v EU, je proto velice nadchla. Pro Retailys je to tedy další impulz pro rozvoj svých aktivit v asijských zemích.