Sponzorujeme

Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme

Petr Majdl

Jako firma Retailys celkově, či naši kolegové zvlášť osobně se zapojují do veřejně prospěšných aktivit.

Mensa - Logická olympiáda

Mensa je mezinárodní organizace sdružující osoby s IQ nad 130 (horní 2% populace).

Tato organizace pořádá mnoho tématických přednášek zejména vzdělávacího charakteru, provozuje vlastní školy (v ČR Gymnázium Buďánka) a pořádá Logickou olympiádu, které se každý rok zúčastní desítky tisíc dětí v několika krajských kolech. Těch nejlepších 200 je pak pozváno do celostátního finále, kde vítězové získají kromě značné publicity a kontaktů i věcné či finanční dary. Retailys tuto akci hrdě sponzoruje už několik let.

S organizací Mensa spolupracujeme i v dalších oblastech, mimojiné proto, že se můžeme pochlubit tím, že někteří naši kolegové jsou oficiálními členy Mensy :-)

Předávání cen dětem na logické olympiádě

Chráníme životní prostředí

Jsme členy programu Clean Advantage™, který pomáhá snižovat emise CO2 certifikovanými projekty jako jsou místní výsadby stromů, rekultivace krajiny, či podpora alternativních zdrojů energie. Partneři ze zemí západní a střední Evropy díky příspěvkům snížili emise CO2 o více než 800 000 tun!

Logo Zelená flotila

Ostatní články:

Pro média

Firmy v zahraničí považují prodej svých produktů pomocí více prodejních mezinárodních kanálů za zcela samozřejmé, v ČR je ovšem situace zcela odlišná. Retailys vyvíjí systém určený pro expanzi do zahraničí a také rozšiřuje povědomí o možnostech expanze do zahraniční na svých pořádá školeních, seminářích a workshopech, a vystavuje svoje řešení na konferencích a veletrzích...

Náš příběh

Retailys.com s.r.o. je dravá česká technologická firma s ambicí dobýt globální trh s unikátním e-commerce omnichannel řešením Retailys. Během pouhých třech let jsme vyvinuli samotný produkt Retailys, založili jsme dceřinou společnost RETAILYS LTD. v Londýně a zapojili se do akceleračních programů v Evropě i Asii..

Členství v mezinárodních organizacích

Jsme vidět...Společnost Retailys.com s.r.o. je členem mnoha českých i mezinárodních organizací, se kterými se podílí na rozvoji e-commerce, pořádá workshopy, školí členy a...

Získaná ocenění

Naši zástupci jsou pravidelně zváni do mezinárodních podnikatelských soutěží, kde, díky míře inovativnosti systému Retailys a přínosu pro jeho uživatele, získávají mnohá ocenění.

Pro investory

Společnost Retailys.com s.r.o. společně se svými dceřinými společnostmi RETAILYS LTD v Londýně a RETAILYS.COM PTE LTD v Singapuru je stabilní rychle rostoucí původem česká firma stojící za rozvojem cloudového e-commerce nástroje Retailys, který umožňuje maloobchodním či velkoobchodním prodejcům expandovat na zahraniční trhy.

Právní podmínky

Podmínky zpracování osobních údajů

My v médiích

Zmínky o naší firmě a systému Retailys se pravidelně objevují v českých i zahraničních novinách a internetových magazínech, publikujeme svoje znalosti, jsou s námi dělány rozhovory a komentáře... Pokud si chcete o nás něco přečíst, zde je seznam některých médií.