Zásady férového užívání služby

Zásady férového užívání služby

Retailys je unikátní nástroj umožňující online prodejcům zakládat a spravovat větší množství e-shopů a prodávat jejich produkty či služby prostřednictvím těchto e-shopů, přes kamenné pobočky a na globálních nebo tuzemských online tržištích. Existují určité činnosti, jež nejsou v souladu s posláním Retailysu, tj. usnadnit prodejcům elektronické obchodování v Evropě. Tyto Zásady férového užívání služby („AUP“) popisují zakázané činnosti související s používáním našich služeb. 

Veškeré pojmy v tomto dokumentu (AUP) psané s velkým počátečním písmenem jsou definovány na webových stránkách Retailysu v definicích AUP.

Níže jsou uvedeny činnosti, jež jsou zakázány:

  • Ilegální činnost: nabízení zboží nebo služeb; nahrávání a zveřejňování materiálů propagujících, narušujících nebo usnadňujících činnosti, které jsou v rozporu s právními předpisy jurisdikcí, v rámci kterých podnikáte či obchodujete.
  • Zneužívání dětí: nabízení zboží a služeb nebo zveřejňování příspěvků, které mají za cíl vykořisťování či zneužívání dětí, včetně fotografií nebo vylíčení dětského či sexuálního zneužívání, případně takových, jež prezentují děti v sexuálním kontextu.
  • Duševní vlastnictví: nabízení zboží či služeb nebo zveřejňování či nahrávání materiálů porušujících autorská práva nebo ochranné známky ostatních.
  • Výhrůžky, pomluvy nebo šikana: nabízení zboží či služeb nebo zveřejňování či nahrávání materiálů s cílem vyhrožovat konkrétnímu jednotlivci nebo jej obtěžovat, hanobit či šikanovat.
  • Osobní, důvěrné informace a informace o ochraně zdraví: zveřejňování nebo nahrávání materiálů obsahujících osobní a důvěrné informace nebo informace o ochraně zdraví zahrnující rodná čísla, čísla nebo PIN kreditních karet (za předpokladu, že nemáte oprávnění s těmito informacemi nakládat), jakož i shromažďování a zpracovávání informací týkajících se zdraví.
  • Nevhodný obsah: podpora nenávisti nebo násilí v souvislosti s etnickou příslušností, národnostním původem, rasou, pohlavím, náboženstvím, barvou pleti, věkem, sexuální orientací, zdravotním postižením nebo jinými formami diskriminace a nesnášenlivosti.
  • Zlomyslné a klamavé praktiky: provádění činností (nahrávání, distribuce materiálů), které poškozují nebo narušují provoz služeb Retailysu a jeho externích poskytovatelů (třetích stran); využívání služeb pro klamavé komerční nebo jakékoliv jiné nezákonné účely.

Čas od času se může stát, že odstraníme materiály nebo ukončíme přístup k účtům spojeným s činnostmi porušujícími zásady obsažené v tomto dokumentu (AUP). V případě podezření na porušení AUP má společnost Retailys právo kdykoli sledovat a přezkoumat materiály nebo používání služeb za účelem dodržování těchto zásad a podmínek používání stanovených společnosti Retailys či za účelem dodržování jakékoliv jiné smlouvy mezi vámi a společností Retailys, která vymezuje vaše užívání těchto služeb.

Dalším používáním služeb nebo přístupem k účtu souhlasíte s tím, že budete dodržovat nejnovější verzi AUP. V případě neshod AUP a dalších podmínek společnosti Retailys bude za účelem vyřešení takové neshody upřednostněn dokument AUP. Pojmy s velkým počátečním písmenem používané, ale nedefinované v tomto dokumentu AUP nesou významy, které jsou vysvětleny v Podmínkách použití vydaných společností Retailys. 

Máte-li pocit, že uživatel služeb porušil zásady uvedené v tomto dokumentu, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy info@retailys.com.