Zásady férového užívání služby

Zásady férového užívání služby

Retailys je unikátní nástroj umožňující online prodejcům zakládat a spravovat větší množství e-shopů a prodávat jejich produkty či služby prostřednictvím těchto e-shopů, přes kamenné pobočky a na globálních nebo tuzemských online tržištích. Existují určité činnosti, jež nejsou v souladu s posláním Retailysu, tj. usnadnit prodejcům elektronické obchodování v Evropě. Tyto Zásady férového užívání služby („AUP“) popisují zakázané činnosti související s používáním našich služeb. 

Veškeré pojmy v tomto dokumentu (AUP) psané s velkým počátečním písmenem jsou definovány na webových stránkách Retailysu v definicích AUP.

Níže jsou uvedeny činnosti, jež jsou zakázány:

Čas od času se může stát, že odstraníme materiály nebo ukončíme přístup k účtům spojeným s činnostmi porušujícími zásady obsažené v tomto dokumentu (AUP). V případě podezření na porušení AUP má společnost Retailys právo kdykoli sledovat a přezkoumat materiály nebo používání služeb za účelem dodržování těchto zásad a podmínek používání stanovených společnosti Retailys či za účelem dodržování jakékoliv jiné smlouvy mezi vámi a společností Retailys, která vymezuje vaše užívání těchto služeb.

Dalším používáním služeb nebo přístupem k účtu souhlasíte s tím, že budete dodržovat nejnovější verzi AUP. V případě neshod AUP a dalších podmínek společnosti Retailys bude za účelem vyřešení takové neshody upřednostněn dokument AUP. Pojmy s velkým počátečním písmenem používané, ale nedefinované v tomto dokumentu AUP nesou významy, které jsou vysvětleny v Podmínkách použití vydaných společností Retailys. 

Máte-li pocit, že uživatel služeb porušil zásady uvedené v tomto dokumentu, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy info@retailys.com.