Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

V rámci našeho poslání usnadnit prodejcům elektronické obchodování v Evropě, Retailys.com s.r.o. shromažďuje a zpracovává velké množství informací. Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout přehled o tom, jak shromažďujeme, používáme a ukládáme vaše osobní identifikační údaje – ať už jste obchodník nebo koncový uživatel, který používá produkty, aplikace nebo služby Retailys (společně dále jen „Služby“), Partner společnosti Retailys, nebo zda jednoduše navštěvujete tento web. Používáním kterékoli ze služeb Retailys nebo jednáním s obchodníkem pomocí služeb Retailys, souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a případně se Obchodními podmínkami služby Retailys.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat, abychom zohlednili například změny v našich postupech ochrany osobních údajů nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. Pokud provedeme významné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, upozorníme vás na tyto změny zveřejněním revidovaných zásad na tomto webu, případně jinými prostředky. Pokud pokračujete v používání Služeb Retailys nebo podpůrné služby i po zveřejnění těchto změn souhlasíte s revidovanými zásadami.

2. Informace od prodejců

Pokud jste online prodejce, musíte poskytovat vašim zákazníkům informace o tom, jak jako správce dat shromažďujete a zpracováváte jejich osobní údaje. Pokud používáte Služby Retailys, souhlasíte s tím, že zveřejníte aktuální a přesné zásady ochrany osobních údajů, které jsou v souladu s právními předpisy platnými pro váš předmět podnikání.

Souhlasíte také s tím, že od svých zákazníků získáte souhlas s používáním a přístupem společnosti Retailys a jiných třetích stran k jejich osobním údajům. Kromě toho, pokud shromažďujete jakékoli citlivé osobní informace od svých zákazníků (včetně informací týkajících se zdravotního stavu, rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v odborech nebo sexualitě), souhlasíte s tím, že získáte výslovný souhlas vašich zákazníků s používáním a přístupem citlivých osobních údajů ze strany Retailysu a jiných třetích stran.

Shromažďujeme tyto informace: vaše jméno, název společnosti, adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla – tyto informace používáme k poskytování našich Služeb, například pro potřeby fakturace apod. Tyto informace také používáme, abychom se ujistili, že splňujeme požadavky dané zákonem.

Shromažďujeme údaje o webových stránkách Retailys, které navštěvujete. Shromažďujeme také údaje o tom, jak a kdy přistupujete ke svému účtu a platformě Retailys, včetně informací o zařízení a prohlížeči, které používáte, o vašem síťovém připojení, vaší IP adrese a informace o tom, jak procházet rozhraní Retailys. Tyto informace používáme k tomu, abychom vám poskytli přístup a zlepšili naše Služby. Tyto informace také používáme k personalizaci našich Služeb. 

Pokud potřebujeme ověřit vaši totožnost (například pokud se vyskytnou obavy týkající se krádeže identity nebo pokud zavoláte podporu a potřebujeme ověřit váš účet), můžeme vás požádat, abyste nám poskytli identifikační údaje vydané vládou.

Některé osobní údaje, které nám poskytnete, používáme také k provádění určité úrovně automatizovaného rozhodování. Osobní údaje použijeme také v jiných případech, pokud nám k tomu udělíte výslovný souhlas.

Shromažďování informací

Shromažďujeme osobní údaje při vaší registraci či přístupu k službám Retailys. Rovněž spolupracujeme se službami třetích stran, které nám poskytují informace o současných nebo potenciálních online obchodnících, například aby nám pomohli sledovat obchodníky spojené nebo podezřelé z podvodu.

Sdílení informací s třetími stranami

Retailys spolupracuje s různými poskytovateli služeb třetích stran, se kterými můžeme sdílet osobní informace potřebné pro zajištění těchto služeb. Vaše osobní informace můžeme sdílet také za následujících okolností:

 • prevence, vyšetřování nebo podezření z nezákonných činností, například z podvodu, situací, které mohou představovat potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Obchodních podmínek nebo jakékoli jiné dohody související se Službami;
 • pomoc s vytvářením a vedením marketingových či reklamních kampaní;
 • reakce na zákonné předpisy, požadavky a příkazy nebo reakce na zákonné soudní příkazy, předvolání, příkazy nebo jiné žádosti veřejných orgánů;

Osobní informace můžeme sdílet také v případě akvizice naší společnosti, ať už fúzí, akvizicí, bankrotem, zrušením, reorganizací apod. Pokud k tomu dojde, zveřejníme oznámení na naší domovské stránce.

Retailys bude vždy vyžadovat váš souhlas se sdílením vašich osobních údajů s třetími stranami pro jiné účely, než které jsou popsány v této části dokumentu.

3. Informace od zákazníků

Od zákazníků našich klientů shromažďujeme tyto informace: jméno, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresu, platební údaje, jméno společnosti, telefonní číslo, IP adresu, informace o objednávkách, informace o e-shopech používajících Retailys a informace o zařízení a prohlížeči, který používáte.

Tyto informace používáme k poskytování Služeb našim online prodejcům, včetně podpory a zpracování objednávek, kontroly rizik a podvodů, ověřování a plateb. Tyto informace také používáme ke zlepšení našich Služeb.

Některé osobní údaje, které nám poskytnete, používáme k provádění určité úrovně automatizovaného rozhodování – například určité osobní údaje (například IP adresy nebo platební údaje) používáme k automatickému krátkodobému blokování určitých potenciálně podvodných transakcí.

Shromažďování informací

Následující informace shromažďujeme v případě, že používáte nebo máte přístupové údaje k e-shopu používajícímu naše Služby, například když navštívíte e-shop, potvrdíte objednávku nebo se na takovém e-shopu zaregistrujete.

Kromě toho spolupracujeme s třetími stranami, které nám poskytují informace o zákaznících našich online obchodníků, například za účelem monitorování nebo pozastavení účtu v případě podezření z podvodu.

 Retailys spolupracuje s různými poskytovateli služeb třetích stran, se kterými může sdílet osobní informace potřebné pro zajištění těchto služeb. Vaše osobní informace můžeme sdílet také za následujících okolností:

 • prevence, vyšetřování nebo podezření z nezákonných činností, například z podvodu, situací, které mohou představovat potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Obchodních podmínek nebo jakékoli jiné dohody související se Službami;
 • pokud nás online obchodník, jehož e-shop navštěvujete nebo k němu máte přístup, nasměruje k přenosu těchto informací;
 • reakce na zákonné předpisy, požadavky a příkazy nebo reakce na zákonné soudní příkazy, předvolání, příkazy nebo jiné žádosti veřejných orgánů.

Osobní informace můžeme sdílet také v případě akvizice naší společnosti, nebo společnosti online obchodníka používajícího naše Služby, ať už fúzí, akvizicí, bankrotem, zrušením, reorganizací apod.

4. Informace od partnerů

Shromažďujeme tyto informace: vaše jméno, název společnosti, název webových stránek, instagram a další účty na sociálních sítích, telefonní čísla, adresu, typ firmy a e-mailovou adresu.

Tyto informace používáme k tomu, abychom s vámi mohli navázat a udržovat spolupráci, pro potvrzení vaší totožnosti, abychom vás mohli kontaktovat a monitorovat rizika podvodu apod.

Shromažďujeme údaje o webových stránkách, používajících systém Retailys, které navštěvujete. Shromažďujeme také údaje o tom, jak a kdy přistupujete ke svému účtu a platformě Retailys, včetně informací o zařízení a prohlížeči, které používáte, o vašem síťovém připojení, vaší IP adrese apod.

Tyto informace používáme k tomu, abychom zlepšili naše Služby; například usnadnění používání naší platformy. Tyto informace také používáme k personalizaci našich Služeb.

Shromažďujeme osobní informace o vašich zákaznících, které s námi sdílíte, nebo které nám přímo poskytují. Tyto informace používáme pro spolupráci s vámi a pro poskytování našich služeb vašim zákazníkům.

Vaše osobní údaje použijeme také v jiných případech, kdy jste nám k jejich užití dali výslovný souhlas.

Shromažďování informací

Následující informace shromažďujeme, pokud se zaregistrujete k partnerskému účtu Retailys, pokud se některý z vašich zákazníků registruje k využití našich služeb nebo pokud se vaši zákazníci sami zaregistrují.

Sdílení informací se třetími stranami

Retailys spolupracuje s různými poskytovateli služeb třetích stran, se kterými můžeme sdílet osobní informace potřebné pro zajištění těchto služeb. Vaše informace můžeme sdílet také za následujících okolností:

 • prevence, vyšetřování nebo podezření z nezákonných činností, například z podvodu, situací, které mohou představovat potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Obchodních podmínek nebo jakékoli jiné dohody související se Službami;
 • pomoc s vytvářením a vedením marketingových či reklamních kampaní;
 • reakce na zákonné předpisy, požadavky a příkazy nebo reakce na zákonné soudní příkazy, předvolání, příkazy nebo jiné žádosti veřejných orgánů.

Osobní informace můžeme sdílet také v případě akvizice naší společnosti, ať už fúzí, akvizicí, bankrotem, zrušením, reorganizací apod. Pokud k tomu dojde, zveřejníme oznámení na naší domovské stránce.

Retailys bude vždy vyžadovat váš souhlas se sdílením vašich osobních údajů s třetími stranami pro jiné účely, než které jsou popsány v této části dokumentu.

5. Informace od klientů Retailys a uživatelů technické podpory

Při návštěvě nebo procházení webových stránek Retailys shromažďujeme informace o zařízení a prohlížeči, které používáte, o vašem síťovém připojení, vaší IP adrese a informace o souborech cookies nainstalovaných ve vašem zařízení.

Shromažďujeme také osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím jakékoli funkce zasílání zpráv, která je k dispozici na kterékoli z našich webových stránek.

Od uživatelů technické podpory shromažďujeme vaše telefonní číslo, zvukový hovor a další osobní informace, které nám poskytnete během hovoru. Podle našich Obchodních podmínek od vás můžeme během komunikace požadovat další dokumenty za účelem ověření vaší identity. Tyto informace používáme k ověření vašeho účtu a za účelem zlepšování našich Služeb.

Tyto informace shromažďujeme v momentě, kdy navštívíte webové stránky Retailys, používáte Služby Retailys nebo když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, webového formuláře, telefonu, nebo pokud zveřejňujete obsah na našich webových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek. Shromažďujeme také veškeré další informace, které nám poskytnete.

6. Informace ze souborů cookies a dalších technologií

Cookie představuje malé množství dat, které mohou obsahovat jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány z webu do vašeho prohlížeče a následně ukládány do vašeho zařízení. Každému zařízení, které přistupuje k našemu webu, přiřadíme vlastní soubor cookie.

 • Cookies používáme k rozpoznání vašeho zařízení a poskytujeme vám tak personalizované prostředí na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich Služeb. Soubory cookies také používáme jako součást Služeb, například v souvislosti s nákupním košíkem v online obchodech našich klientů.
 • Cookies používáme k zobrazování zacílených reklam od Google, Facebooku a dalších. Soubory cookies používáme také k personalizaci a zobrazování reklam a reportingu.
 • Naši partneři (třetí strany) v oblasti marketingu používají cookies ke sledování vašich předchozích návštěv našich stránek a kdekoli jinde na internetu za účelem zobrazování zacílené reklamy.

Důvodem existence cookies je elektronická identifikace vašeho zařízení za účelem uložení vašich preferencí prohlížení našich webových stránek, umožnění „remarketingu“ relevantního pro vaše zájmy na základě vašich návštěv na našem webu a zobrazení relevantních reklam na našem webu a na internetu.

Prostřednictvím souborů cookies první strany a třetích stran mohou třetí strany shromažďovat informace o vás během návštěvy webových stránek a jiných webů využívajících Služby Retailys. Tyto údaje mohou být použity k zobrazování reklam na webových stránkách provozovaných na platformě Retailys a na internetu na základě vašich předchozích návštěv na těchto stránkách. Tyto informace neshromažďujeme a nekontrolujeme obsah reklam, které uvidíte.

7. Aplikace třetích stran

Platforma Retailys umožňuje online obchodníkům propojit jejich e-shopy a měnit nebo poskytovat nové funkce ve svém obchodě. Pokud nejsou označeny jako „Vytvořeno systémem RETAILYS.“, Retailys nenese odpovědnost za funkčnost těchto aplikací, a nemá nad nimi kontrolu. Online obchodníci se mohou sami rozhodnout, které aplikace se budou používat na svých e-shopech používat, a odpovídají za to, že tak dělají v souladu s příslušnými zásadami na ochranu soukromí a dat.

8. Délka uchovávání osobních údajů

Obecně uchováváme vaše osobní informace po celou dobu vaší spolupráce s Retailys. Pro online obchodníky to znamená, že budeme uchovávat vaše informace, dokud budete provozovat vaše e-shopy na naší platformě. V případě partnerů to znamená, že uchováme vaše informace, dokud nám neoznámíte, že si přejete ukončit váš partnerský vztah s námi. Osobní údaje odstraníme 90 dní po obdržení žádosti o ukončení spolupráce s online obchodníkem nebo partnerem. Osobní údaje z e-shopů odstraníme 90 dní po dvou letech jejich nečinnosti.

U zákazníků našich klientů zpracováváme vaše informace výhradně jménem našich obchodníků a je na obchodníkovi, aby určil, jak dlouho se budou vaše informace ukládat v našem systému, výjimku tvoří pouze situace uvedené v bodě 3. tohoto dokumentu.

Ve chvíli, kdy ukončíte spolupráci s Retailys, budeme i nadále ukládat archivované kopie vašich osobních údajů pro legitimní obchodní účely, jako je audit a kontrola dodržování zákonů, s výjimkou případů, kdy obdržíme platnou žádost o vymazání nebo, v případě, že jste online obchodník, ukončíte užívání vašeho účtu.

Abychom vylepšili naše Služby, budeme i nadále ukládat anonymní nebo anonymizované informace, jako jsou návštěvy webových stránek bez identifikátorů.

Nesdílíme a nikdy nebudeme sdílet, zveřejňovat, prodávat, pronajímat ani jinak poskytovat osobní údaje jiným společnostem (jiným než konkrétním obchodníkům užívajícím systém Retailys, se kterými komunikujete, nebo jiným aplikacím nebo poskytovatelům služeb, které tito obchodníci používají, pokud jste zákazník, nebo partneři, které si najmete, pokud jste obchodník), za účelem prodeje svých vlastních produktů nebo služeb.

Pokud jste obchodník využívající Služby Retailys, nepoužíváme osobní údaje, které shromažďujeme od vás nebo vašich zákazníků, k nezávislému kontaktu vašich zákazníků nebo k zacílenému marketingu. Retailys však může kontaktovat nebo cílit na vaše zákazníky, pokud získáme jejich informace z jiného zdroje, například od samotných zákazníků.

9. Bezpečnost vašich osobních údajů

Dodržujeme standardy v oblasti správy bezpečnosti informací, abychom chránili citlivé informace, jako jsou informace o financích, duševním vlastnictví, údaje o zaměstnancích a jakékoli další osobní informace, které nám byly svěřeny. Naše systémy zabezpečení informací se vztahují na lidi, procesy a systémy informačních technologií na základě řízení rizik.

Provádíme roční audity, abychom zajistili, že naše nakládání s informacemi o vaší kreditní kartě bude v souladu se zákonnými předpisy. Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný, proto nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost vašich osobních údajů.

10. Rezidenti Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Retailys spolupracuje s obchodníky a uživateli po celém světě, včetně EHP. Pokud se nacházíte v schengenském prostoru, zpracovává vaše osobní údaje společnost se sídlem v České republice, Retailys.com s.r.o. V rámci našich služeb můžeme vaše osobní údaje převést do jiných regionů.

Pokud se nacházíte v zemi ležící v Evropě, mimo schengenský prostor, a vaše osobní údaje zpracovává britská pobočka Retailys, Retailys Ltd., máte podle evropských právních předpisů určitá práva týkající se vašich osobních údajů, včetně práva požádat o přístup, opravu, změnu, odstranění údajů nebo k jejich přesunutí k jinému poskytovateli služeb, nebo vznést námitky k použití vašich osobních údajů.

Pokud se nacházíte v oblasti Asie, zpracovává vaše osobní údaje pobočka Retailys v Singapuru, Retailys.com Pte Ltd. Pokud jste online obchodník, partner, návštěvník webových stránek Retailys nebo uživatel Služeb Retailys a chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Pokud jste zákazníkem obchodníka, který používá platformu Retailys a chcete uplatnit tato práva, kontaktujte přímo obchodníky, s nimiž jste jednali, přímo – v jejich zastoupení sloužíme jako zpracovatel a můžeme jim pouze předat vaši žádost, abychom jim umožnili reagovat.

Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou od nás dostanete, doufáme, že nás opětovně kontaktujete, abychom problém vyřešili, ale máte také právo kdykoli podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší jurisdikci.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme zejména proto, abychom sledovali následující legitimní zájmy, ať už pro sebe, naše obchodníky, naše partnery nebo jiné třetí strany (včetně zákazníků našich obchodníků):

 • K poskytováním našich Služeb a aplikací;
 • k zamezení rizika podvodů na naší platformě;
 • k poskytování komunikace, marketingu a reklamy;
 • k reportingu a analytice;
 • Pomozte obchodníkům najít a integrovat se do aplikací prostřednictvím našeho obchodu s aplikacemi;
 • k řešení problémů, poskytování podpůrných Služeb nebo zodpovězení dotazů;
 • k vyzkoušení funkcí nebo doplňkových služeb;
 • ke zlepšování naších Služeb, aplikací a webových stránek.

Abychom sledovali tyto legitimní zájmy, při zpracovávání osobních údajů postupujeme tak, aby povaha zpracování, zpracovávané informace a technická a organizační opatření použitá k ochraně těchto informací pomohly zmírnit rizika pro daný subjekt.

11. Kontrola a přístup k osobním informacím

Retailys chápe, že máte práva související s vašimi osobními údaji a podniká přiměřené kroky, aby vám umožnil přístup, opravu, změnu, odstranění, přesun nebo omezení použití vašich osobních údajů. Jste-li online obchodník nebo partner, můžete aktualizovat mnoho typů osobních údajů, jako jsou platební nebo kontaktní údaje, přímo v nastavení účtu. Pokud nemůžete změnit své osobní údaje v nastavení svého účtu nebo pokud se obáváte o údaje shromážděné při návštěvě webových stránek Retailys nebo při využívání našich podpůrných služeb, kontaktujte nás a provedeme požadované změny.

Pokud jste zákazníkem obchodníka, který používá platformu Retailys a chcete uplatnit tato práva, kontaktujte přímo obchodníky, s nimiž jste jednali, přímo – v jejich zastoupení sloužíme jako zpracovatel a můžeme jim pouze předat vaši žádost, abychom jim umožnili reagovat.

Je důležité si uvědomit, že pokud odstraníte nebo omezíte své osobní údaje, nemusí Služby fungovat správně.

12. Jak kontaktovat Retailys

Pokud chcete kontaktovat Retailys v souvislosti s uplatněním vašich práv, doručit předvolání nebo podobný dokument obsahující informace o našich obchodnících, jejich e-shopech nebo jiných webových stránek, jejichž údaje zpracováváme, kontaktujte nás na adrese info@retailys.com.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních údajů nebo těchto Zásad, nebo chcete-li podat stížnost ohledně toho, jak společnost Retailys zpracovává vaše osobní údaje, kontaktujte Retailys na e-mailové adrese info@retailys.com nebo pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

13. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

My, společnost Retailys.com s.r.o., IČ: 04574303, se sídlem Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C 31931/KSPL (dále jen „Retailys“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.


SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obchodní firma: Retailys.com s.r.o.
Sídlo: Husovo náměstí 50, Klatovy III, 339 01 Klatovy
Identifikační číslo: 04574303
Zápis v OR: Spisová značka C 31931/KSPL Krajský soud v Plzni
Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@retailys.com nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení firmy Retailys).


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.


PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování Vašich osobních údajů poskytovaných v rámci toho souhlasu je prováděno ze strany Retailys, jakožto správce osobních údajů a dále naším dodavatelem služeb, kterým je: Mailchimp – nástroj pro e-mail marketing/rozesílání newsletteru.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
V Retailys přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.


V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:
právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
právo na omezení zpracování osobních údajů
právo na přenositelnost osobních údajů
právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
právo vznést námitku.

Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů výše.
Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@retailys.com.


ÚČINNOST
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 21.1. 2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.