Expanze do zahraničí: V hlavní roli mezinárodní SEO

Mezinárodní SEO: 7 tipů, jak vylepšit pozice v zahraničních vyhledávačích

David Křišťan

Kvalitně a do detailu propracované SEO (Search Engine Optimization) je v dnešní době neodmyslitelným předpokladem úspěšného internetového obchodu. Efektivní optimalizace pro vyhledávače je alfou a omegou propagace každého ambiciózního e-shopu. Pohráváte-li si s myšlenkou expanze do zahraničí, dostává tento pojem jiný rozměr: na řadu zde přichází tzv. zahraniční (mezinárodní) SEO. Proto byste se ještě předtím, než svůj záměr vstoupit na cizí trh začnete realizovat, měli podrobně seznámit s jeho základy. Nebo se rovnou obrátit na profesionální SEO agentury, jež se specializují přímo na mezinárodní SEO. Určitě se to vyplatí, jelikož tak můžete rozhodujícím způsobem zvětšit svůj „akční rádius“ obsazením předních míst ve vyhledávačích i za hranicemi a v konečném důsledku tak získat nové zákazníky. 

Mezinárodní SEO je proces optimalizace webu (jednoho či více) s cílem jeho zviditelnění v zahraničních vyhledávačích. A to tak, aby tyto vyhledávače byly schopné rozpoznat, na které země cílíte a jaké jazyky používáte. Je velkou chybou domnívat se, že vaši webovou stránku pouze stačí přeložit do toho kterého jazyka (v každém případě rodilým mluvčím) a lokalizovat. To je jen první krok. Naprostou nutností je též znalost daného cizího trhu (jazyková a kulturní specifika, cílová skupina atd.). Teprve pak přijde na řadu samotná optimalizace. 

Zahraniční SEO je vcelku komplexní téma, proto není radno jej jakýmkoliv způsobem podcenit. Tím spíše, že v době rostoucí snahy o globalizaci stoupá jeho význam a důležitost. Věděli jste, že každý čtvrtý mezinárodní web není správně optimalizován na konkrétní cílovou zemi? V tomto článku naleznete 7 tipů či rad, jak se s tímto problémem vypořádat. Třeba vám tyto informace pomohou být o krok napřed oproti konkurenci.

Tip č. 1: Výběr domény (podoby URL)

V úvahu přichází následující možnosti:

a) ccTLD (národní doména)

- např. web.de

b) subadresář (s generickými doménami nejvyšší úrovně)

- např. web.com/de

c) subdoména (s generickými doménami nejvyšší úrovně)

- např. de.web.com

Pozn.: U národních domén bývá někdy problém s jejich obsazeností. Často postačí subadresáře a subdomény. Výhoda: V boji o organickou návštěvnost nezačínáte od nuly.

Tip č. 2: Přizpůsobte obsah různým zemím a jejich cílové skupině

Individuální obsah každého cizojazyčného webu je naprostou nutností. To platí i v případě stejného jazyka (např. německý web pro Německo, Rakousko a Švýcarsko – viz tip č. 2.). Například ve zhruba stovce anglicky mluvících zemí je cílová skupina vždy jiná a vyžaduje relevantní obsah uzpůsobený lokálním specifikám. Každý SEO expert by měl lokálně optimalizovat následující body: 

- URL

- metadata jako „titulek a popis stránky“

- formulace navigace

- titulky

- název obrázku a „alt text“

- obsah těla stránky (Body content)

Tip č. 3: Nepoužívejte pro výběr jazyka webu ikonky v podobě vlaječek jednotlivých zemí 

Váš vícejazyčný web by měl disponovat dobře viditelnou navigací, která uživateli umožní přepínat mezi jednotlivými jazyky. Místo vlaječek použijte název řeči v originále (např. English, Deutsch, Español apod.)

Tip č. 4: Vyvarujte se doslovného překladu klíčových slov

Klíčová slova nemusí být v jednotlivých jazycích vždy chápána stejně. Při jejich pouhém překladu může dojít ke ztrátě smyslu. Navíc se může četnost jejich vyhledávání výrazně lišit. To se týká zejména tzv. homonym, což jsou slova se stejnou podobou, ale s odlišným významem. Pozor je též třeba si dát na různé regionální varianty daného cizího jazyka. To platí například pro rakouskou či švýcarskou němčinu. Za tímto účelem je nezbytné provést v daném jazyce výzkum klíčových slov. Důrazně se doporučuje svěřit tuto úlohu rodilému mluvčímu s perfektní znalostí kultury a reálií dané země, který je v ideálním případě obeznámen s problematikou vašich produktů. Dále byste měli sledovat konkurenci a případně se od ní nechat inspirovat. Objem vyhledávání klíčových slov pak můžete zjistit například pomocí Plánovače klíčových slov v Google Ads.

Tip č. 5: Mějte správně nastavený atribut hreflang

Vyhledávač musí být schopen z každé webové stránky jednoznačně rozpoznat její jazykovou mutaci a cílovou zemi. K tomuto účelu slouží atribut s názvem hreflang, který by proto měl být uzpůsoben specifikám dané země. Hreflang musí mít tvar ISO 639-1 pro jazyk a ISO 3166-1 Alpha 2 pro region. Implementaci atributu hreflang lze uskutečnit následujícími způsoby: 

  • vložení do hlavičky HTML kódu stránky
  • vložení do XML sitemapy
  • vložení do HTTP hlavičky

Výše uvedené metody implementace nekombinujte, ale vyberte jen jednu z nich. Hreflang by se měl vyskytovat na všech stránkách, u nichž existuje cizojazyčná verze. Tedy nejen na domovské stránce. Závěrem je třeba říci, že tento atribut nevyřeší problém s duplicitou obsahu. Hreflang pouze usnadní vyhledávači pochopit obsah vašeho webu a identifikovat jazyk a region, na který tento web cílí. Vyhledávačům už ale neulehčí rozhodování, jaká jazyková varianta je pro zobrazení ve výsledcích vyhledávání více vhodná.

V případě německé jazykové mutace webu určené vedle Němců i pro Rakušany a Švýcary vypadá správná podoba atributu hreflang následovně: 

 

 

 

 

Nezapomeňte na nastavení záložní varianty hreflang=”x-default". 

Tip č. 6: Vyvarujte se duplicitního obsahu

Tento případ nastává např. tehdy, přeložíte-li svůj web do němčiny. Tentýž obsah bude společný pro všechny tři země DACH. Řešením je individuální přizpůsobení každého jednotlivého webu lokálním specifikám konkrétní země. Duplicitní obsah můžete odhalit s pomocí nástroje Search Console (Google Webmaster Tool) nebo programu Screaming Frog SEO Spider. 

Řešením je přesměrování pomocí redirect 301 nebo použití atributu rel="canonical". Atribut hreflang (viz tip č. 5) a kanonické URL musí být shodné. 

Tip č. 7: Přizpůsobte UX design specifikám dané země

Představme si situaci, že váš web správně funguje v Německu. UX analýza použitelnosti a další testy dopadly úspěšně. To však ještě neznamená, že tato stránka najde stejnou odezvu u uživatele například z Asie nebo že se tento návštěvník vašeho webu cítí být osloven jeho designem. Webové stránky v Asii jsou totiž opticky pestřejší, co do obsahu hutnější a řídí se jinými zavedenými pravidly než v západních zemích. 

 

 

Ostatní články:

Co odrazuje od nákupu?

Co odrazuje zákazníky od nákupu v přeshraničním obchodě ?Proniknout na zahraniční trhy sice technicky nemusí být složité, ale obchodníci často naráží na problémy, které zbytečně...

Přeshraniční obchodování

Mezinárodní expanze je po vybudování loajální národní zákaznické základny, dalším krokem k růstu vašeho podnikání. Stát se globální společností je impozantní úspěch, ale ne každý podnik je na tuto velkou výzvu připraven. V Retailys pomáháme klientům jejich podnik nejen připravit, ale také se o něj staráme i po jeho rozšíření. Nad čím byste se ovšem měli zamyslet, než uděláte další krok?  Existuje mnoho věcí, nad kterými je třeba přemýšlet, než začnete prodávat své výrobky nebo služby v zahraničí. Položili jste si otázku, zda máte potenciální zákaznickou základnu na zahraničních trzích, na které chcete jít? Produkt, který s úspěchem prodáváte ve vaší domovské zemi, nemusí nutně mít stejné ohlasy jinde. Nestačí si myslet, že by v zahraničí po vaší nabídce mohla být poptávka. Musíte to vědět.

E-commerce - DACH

Německo, Rakousko a Švýcarsko (kolektivně známé jako země DACH) jsou úzce spjaty geograficky i kulturně a jsou ekonomicky velmi úspěšné. Země DACH mají téměř 100 milionů obyvatel...

Právní náležitosti německého e-shopu: všeobecné obchodní podmínky, Impressum a ochrana osobních údajů

V době nebývalého rozmachu e-shopů a sílící konkurence na poli e-commerce je bezchybná výstavba a správa internetového obchodu nezbytným předpokladem úspěšného prodeje. Z pohledu německého zákazníka, který je považován za náročného a do jisté míry stále ještě konzervativního, to pak platí dvojnásob. V Německu se dbá na dodržování pravidel a...

Německá online tržiště aneb Nejen prodejem přes Amazon živ je obchodník

Německý online trh coby šestý největší na světě a třetí největší v Evropě skýtá obrovský potenciál. Ten spočívá mimo jiné v existenci takzvaných online marketplaces neboli online tržišť, která ...

Jak ušetřit za přepravu zboží

Rostoucí náklady na doručení poštovních balíků znepokojují nejednoho internetového obchodníka. Aby také ne, vždyť dle jedné nedávno provedené studie 65 % zákazníků ukončí nákupní proces a opustí košík z důvodu vysokých nákladů na dopravu. 40 % z nich dokonce uvedlo, že v případě, že jim e-shop nenabídne dopravu zdarma, objednávku vůbec neuskuteční. Z toho vyplývá, že chcete-li prosperovat, měli byste výdaje vynaložené na expedici zásilek, a tím i poplatky účtované zákazníkům snížit na minimum, v lepším případě mít na svém prodejním kanále nastavenu dopravu zdarma od určité výše částky. Ale jak to udělat, aby tím zároveň neutrpěl váš zisk? V tomto článku přinášíme 5 tipů, jak snížit náklady na přepravu zboží a mít je dlouhodobě pod kontrolou.

3PL: nová dimenze logistiky

V minulém článku jsme vás obeznámili s možnostmi, jak jako provozovatelé e-shopu můžete snížit náklady na přepravu zboží zákazníkům. Jako jedno z řešení jsme neopomněli uvést takzvanou logistiku třetí strany, zkráceně 3PL (z anglického third-party-logistics). Vzhledem k tomu, že se těší čím dál větší oblibě, rozhodli jsme se věnovat tomuto tématu celou jednu samostatnou kapitolu. Co přesně se pod tímto pojmem skrývá, jak lze tuto službu využít a profitovat z ní, jaké jsou její výhody a nevýhody? To vše se dozvíte v následujících řádcích.

Fulfillment by Amazon: rozjeďte svůj byznys ve velkém

V dnešním blogu opět navážeme na předchozí článek. Zatímco minule jsme vám popsali princip fungování tzv. 3PL (logistika třetí strany), tentokrát popíšeme jednu její konkrétní, významnou a velmi oblíbenou formu, kterou je Fulfillment by Amazon (FBA). Jedná se o...

Jak provozovat e-shop v letních měsících

Léto v e-commerce: 6 + 1 tip, jak přežít \"okurkovou sezonu\"Léto, to je čas dovolených, částečného sladkého nicnedělání a relaxace. Alespoň pro mnohé, jistě se totiž najdou tací,...

Retailys navázal spolupráci s Comgate

Koronavirová pandemie znamenala pro e-commerce, na rozdíl od mnoha jiných odvětví, obrovský nárůst. V průběhu globální pandemie zaznamenala evropská i česká e-commerce obrovský...

Vyzbrojte svůj e-shop na Vánoce - Kalkulujte!

Počet vánočních dárků nakoupených na internetu pravidelně roste, online prodeje v tomto období rok od roku překonávají ty z minulých let. Letošek je navíc nesmírně specifický a...

Vyzbrojte svůj e-shop na Vánoce - Navyšte kapacity!

Blížící se konec roku představuje pro internetové obchody zpravidla absolutní vrchol sezony a rok 2020 bude opravdovou výzvou. Zároveň provozovatelům e-shopů přidělává nemalé vrásky...

Vyzbrojte svůj e-shop na Vánoce - Odlište se!

Advent klepe na dveře a s ním přichází pro většinou e-shopů nejdůležitější a nejplodnější část roku. Pomyslný jazýček na vahách, zda byla sezona úspěšná, či...

Omnichannel: budoucnost e-commerce

Že ještě neznáte omnichannel? Seznamte se!Oblast e-commerce se vyznačuje neskutečně rychlým vývojem. Je-li celkový pokrok patrný u všech odvětví napříč veškerými sférami...

Není kanál jako kanál aneb Omnichannel ≠ multichannel!

Multichannel vs. omnichannel: najděte x rozdílůV minulém díle blogu jsme se společně podívali na termín “omnichannel” (“strategie omnichannel\") a jeho význam, jakož i na jeho...

Pravidelné novinky v e-mailu

Připravujeme pro vás pravidelnou dávku informací ze světa online e-commerce a novinek v Retailys. Schránky odběratelů našich newsletterů jsou vždy jednou měsíčně plné zajímavého...