Expanze do zahraničí: V hlavní roli mezinárodní SEO

Mezinárodní SEO: 7 tipů, jak vylepšit pozice v zahraničních vyhledávačích

Kvalitně a do detailu propracované SEO (Search Engine Optimization) je v dnešní době neodmyslitelným předpokladem úspěšného internetového obchodu. Efektivní optimalizace pro vyhledávače je alfou a omegou propagace každého ambiciózního e-shopu. Pohráváte-li si s myšlenkou expanze do zahraničí, dostává tento pojem jiný rozměr: na řadu zde přichází tzv. zahraniční (mezinárodní) SEO. Proto byste se ještě předtím, než svůj záměr vstoupit na cizí trh začnete realizovat, měli podrobně seznámit s jeho základy. Nebo se rovnou obrátit na profesionální SEO agentury, jež se specializují přímo na mezinárodní SEO. Určitě se to vyplatí, jelikož tak můžete rozhodujícím způsobem zvětšit svůj „akční rádius“ obsazením předních míst ve vyhledávačích i za hranicemi a v konečném důsledku tak získat nové zákazníky. 

Mezinárodní SEO je proces optimalizace webu (jednoho či více) s cílem jeho zviditelnění v zahraničních vyhledávačích. A to tak, aby tyto vyhledávače byly schopné rozpoznat, na které země cílíte a jaké jazyky používáte. Je velkou chybou domnívat se, že vaši webovou stránku pouze stačí přeložit do toho kterého jazyka (v každém případě rodilým mluvčím) a lokalizovat. To je jen první krok. Naprostou nutností je též znalost daného cizího trhu (jazyková a kulturní specifika, cílová skupina atd.). Teprve pak přijde na řadu samotná optimalizace. 

Zahraniční SEO je vcelku komplexní téma, proto není radno jej jakýmkoliv způsobem podcenit. Tím spíše, že v době rostoucí snahy o globalizaci stoupá jeho význam a důležitost. Věděli jste, že každý čtvrtý mezinárodní web není správně optimalizován na konkrétní cílovou zemi? V tomto článku naleznete 7 tipů či rad, jak se s tímto problémem vypořádat. Třeba vám tyto informace pomohou být o krok napřed oproti konkurenci.

Tip č. 1: Výběr domény (podoby URL)

V úvahu přichází následující možnosti:

a) ccTLD (národní doména)

– např. web.de

b) subadresář (s generickými doménami nejvyšší úrovně)

– např. web.com/de

c) subdoména (s generickými doménami nejvyšší úrovně)

– např. de.web.com

Pozn.: U národních domén bývá někdy problém s jejich obsazeností. Často postačí subadresáře a subdomény. Výhoda: V boji o organickou návštěvnost nezačínáte od nuly.

Tip č. 2: Přizpůsobte obsah různým zemím a jejich cílové skupině

Individuální obsah každého cizojazyčného webu je naprostou nutností. To platí i v případě stejného jazyka (např. německý web pro Německo, Rakousko a Švýcarsko – viz tip č. 2.). Například ve zhruba stovce anglicky mluvících zemí je cílová skupina vždy jiná a vyžaduje relevantní obsah uzpůsobený lokálním specifikám. Každý SEO expert by měl lokálně optimalizovat následující body: 

– URL

– metadata jako „titulek a popis stránky“

– formulace navigace

– titulky

– název obrázku a „alt text“

– obsah těla stránky (Body content)

Tip č. 3: Nepoužívejte pro výběr jazyka webu ikonky v podobě vlaječek jednotlivých zemí 

Váš vícejazyčný web by měl disponovat dobře viditelnou navigací, která uživateli umožní přepínat mezi jednotlivými jazyky. Místo vlaječek použijte název řeči v originále (např. English, Deutsch, Español apod.)

Tip č. 4: Vyvarujte se doslovného překladu klíčových slov

Klíčová slova nemusí být v jednotlivých jazycích vždy chápána stejně. Při jejich pouhém překladu může dojít ke ztrátě smyslu. Navíc se může četnost jejich vyhledávání výrazně lišit. To se týká zejména tzv. homonym, což jsou slova se stejnou podobou, ale s odlišným významem. Pozor je též třeba si dát na různé regionální varianty daného cizího jazyka. To platí například pro rakouskou či švýcarskou němčinu. Za tímto účelem je nezbytné provést v daném jazyce výzkum klíčových slov. Důrazně se doporučuje svěřit tuto úlohu rodilému mluvčímu s perfektní znalostí kultury a reálií dané země, který je v ideálním případě obeznámen s problematikou vašich produktů. Dále byste měli sledovat konkurenci a případně se od ní nechat inspirovat. Objem vyhledávání klíčových slov pak můžete zjistit například pomocí Plánovače klíčových slov v Google Ads.

Tip č. 5: Mějte správně nastavený atribut hreflang

Vyhledávač musí být schopen z každé webové stránky jednoznačně rozpoznat její jazykovou mutaci a cílovou zemi. K tomuto účelu slouží atribut s názvem hreflang, který by proto měl být uzpůsoben specifikám dané země. Hreflang musí mít tvar ISO 639-1 pro jazyk a ISO 3166-1 Alpha 2 pro region. Implementaci atributu hreflang lze uskutečnit následujícími způsoby: 

  • vložení do hlavičky HTML kódu stránky
  • vložení do XML sitemapy
  • vložení do HTTP hlavičky

Výše uvedené metody implementace nekombinujte, ale vyberte jen jednu z nich. Hreflang by se měl vyskytovat na všech stránkách, u nichž existuje cizojazyčná verze. Tedy nejen na domovské stránce. Závěrem je třeba říci, že tento atribut nevyřeší problém s duplicitou obsahu. Hreflang pouze usnadní vyhledávači pochopit obsah vašeho webu a identifikovat jazyk a region, na který tento web cílí. Vyhledávačům už ale neulehčí rozhodování, jaká jazyková varianta je pro zobrazení ve výsledcích vyhledávání více vhodná.

V případě německé jazykové mutace webu určené vedle Němců i pro Rakušany a Švýcary vypadá správná podoba atributu hreflang následovně: 

 

 

 

 

Nezapomeňte na nastavení záložní varianty hreflang=”x-default“. 

Tip č. 6: Vyvarujte se duplicitního obsahu

Tento případ nastává např. tehdy, přeložíte-li svůj web do němčiny. Tentýž obsah bude společný pro všechny tři země DACH. Řešením je individuální přizpůsobení každého jednotlivého webu lokálním specifikám konkrétní země. Duplicitní obsah můžete odhalit s pomocí nástroje Search Console (Google Webmaster Tool) nebo programu Screaming Frog SEO Spider. 

Řešením je přesměrování pomocí redirect 301 nebo použití atributu rel=“canonical“. Atribut hreflang (viz tip č. 5) a kanonické URL musí být shodné. 

Tip č. 7: Přizpůsobte UX design specifikám dané země

Představme si situaci, že váš web správně funguje v Německu. UX analýza použitelnosti a další testy dopadly úspěšně. To však ještě neznamená, že tato stránka najde stejnou odezvu u uživatele například z Asie nebo že se tento návštěvník vašeho webu cítí být osloven jeho designem. Webové stránky v Asii jsou totiž opticky pestřejší, co do obsahu hutnější a řídí se jinými zavedenými pravidly než v západních zemích. 

 

 

Vyzkoušejte Retailys nezávazně

Nezávazně si vyzkoušejte, jak funguje Retailys, jaké má funkce, a jak vám vyhovuje uživatelské rozhraní. Zdarma si vytvoříte e-shop do 10 produktů a 10 objednávek.
Vyzkoušet zdarma