Právní náležitosti německého e-shopu: všeobecné obchodní podmínky, Impressum a ochrana osobních údajů

V době nebývalého rozmachu e-shopů a sílící konkurence na poli e-commerce je bezchybná výstavba a správa internetového obchodu nezbytným předpokladem úspěšného prodeje. Z pohledu německého zákazníka, který je považován za náročného a do jisté míry stále ještě konzervativního, to pak platí dvojnásob. V Německu se dbá na dodržování pravidel a tamní online podnikání není výjimkou. Naši západní sousedé jsou známí tím, že vyžadují přesné, ucelené informace, a každá byť sebemenší nedokonalost je může odradit od plánované konverze v podobě dokončení objednávky. Němci jsou v tomto směru zkrátka neúprosní a chyby jen tak neodpouští. 

Řeč přitom není jen o jejich nárocích na přehledný a přesný popis produktů, technickou funkčnost e-shopu, spolehlivou a do posledního detailu propracovanou zákaznickou podporu apod. Velkou roli zde mohou hrát i právní náležitosti. 

Součástí každého internetového obchodu provozovaného v Německu musí být následující 4, respektive 3 dokumenty:

 • Impressum (právní souhrn informací o provozovateli)
 • Datenschutzerklärung/Datenschutz (jak je zacházeno s vašimi, zejména osobními, údaji)
 • AGB (všeobecné obchodní podmínky)
 • Widerrufsbelehrung (poučení o právu na odstoupení od smlouvy, někdy součástí AGB jako „Odstoupení od smlouvy/Rücktritt vom Vertrag“)

V tomto článku se zaměříme na to, jak by tyto dokumenty měly po obsahové stránce vypadat a co by v nich nemělo chybět.

AGB (všeobecné obchodní podmínky)

Zde je nutno podotknout, že neexistuje žádný všeobecně platný či univerzální vzor. Obchodní podmínky by měly být v ideálním případě vždy „ušité na míru“ konkrétnímu e-shopu, který si je může vytvořit buď sám nebo může požádat o pomoc právníka. Další možností je nechat se inspirovat od konkurence (zde je však třeba dát si pozor na plagiátorství), případně využít bezplatný či komerční generátor všeobecných obchodních podmínek. V tomto případě je však třeba počítat s nutností aktualizací i při jakékoliv drobné změně zákona. Obchodní podmínky musí být v souladu s právními předpisy dané země, v opačném případě hrozí online prodejci pokuta ve výši až 2000 eur. 

Co se samotné obsahové stránky týče, tak ta se u jednotlivých e-shopů značně liší, a to jak svým rozsahem, tak i stupněm odbornosti. Text se nemusí za každou cenu hemžit paragrafy, naopak: platí zde pravidlo, že méně je někdy více. Návštěvníci webu stejně většinou nečtou celý dokument, ale jen ty body, které je nejvíce zajímají (možnosti platby a dopravy, dodací lhůty, odstoupení od smlouvy apod.) U všeobecných obchodních podmínek je důležité, aby byly dobře viditelné a zákazník se s nimi seznámil nebo na ně narazil – např. během objednávkového procesu – ještě před samotným uzavřením smlouvy (dokončením objednávky). Jako ideální řešení se zde jeví možnost zaškrtnutí políčka „Souhlasím se všeobecnými smluvními podmínkami“.

Níže uvedený text slouží jako příklad, jaké body do obchodních podmínek zahrnout:

 • totožnost obchodníka (např. obchodní firma, adresa, telefonní číslo)
 • základní charakteristika nabízeného zboží a / nebo služeb
 • dodací podmínky včetně uvedení dalších nákladů
 • způsob objednání (uzavření kupní smlouvy)
 • údaj o době trvání závazku a podmínky jeho ukončení
 • odstoupení od smlouvy
 • platební podmínky
 • reklamační řád

Datenschutzerklärung/Datenschutz (Ochrana osobních údajů):

Tento dokument informuje kupujícího, jak je nakládáno s jeho osobními daty. Jednotlivé body mohou vypadat například takto: 

 1. Základní ustanovení
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 4. Doba uchovávání údajů
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 6. Zpracovatelé osobních údajů
 7. Vaše práva
 8. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 9. Cookies
 10. Google Analytics
 11. Newsletter
 12. Závěrečná ustanovení

Impressum

Třetím povinným dokumentem je tzv. Impressum – podstránka s důležitými právními informacemi o e-shopu (subjektu). Dle německého právního řádu v něm musí být uvedeny následující údaje:

 • Název a adresa společnosti
 • Kontakt (e-mail, fax, telefon)
 • Zástupce společnosti
 • Sídlo společnosti a rejstříkový soud
 • IČ a DIČ
 • Subjekt odpovědný za obsah na webu

Přílohy

Vzor AGB
Datenschutzerklärung 1
Datenschutzerklärung 2
Impressum


 

Vyzkoušejte Retailys nezávazně

Nezávazně si vyzkoušejte, jak funguje Retailys, jaké má funkce, a jak vám vyhovuje uživatelské rozhraní. Zdarma si vytvoříte e-shop do 10 produktů a 10 objednávek.
Vyzkoušet zdarma