Přehled e-commerce v Chorvatsku

Chorvatsko je stát, který se nachází na pomezí střední a jižní Evropy a je jedním z nástupnických států bývalé Jugoslávie. Nízká konkurence v oblasti e-commerce značí, že trh Chorvatska má růst teprve před sebou. Vysoká nedůvěryhodnost vůči cizím obchodům ze strany Chorvatů může způsobovat některé problémy při expanzi. Podrobněji místní oblast internetového prodeje prozkoumáme v našem článku, podíváme se na její budoucí rozvoj a na co si dát pozor při expanzi s Vaším e-shopem. Dále poskytneme informace o nejvíce používaných platebních metodách a nejvíce žádaných kategoriích zboží. 

Základní sociální a ekonomické údaje

Současné Chorvatsko (Chorvatská republika) je parlamentní republikou, v jejímž čele stojí prezident. Země má tržní ekonomiku. Většina obyvatel mluví jedním jazykem – chorvatštinou. V národnostním složení převládají Chorvaté (90 %), kteří jsou v drtivé většině katolíci. Hlavní měnou je kuna (HRK). Stát se skládá z 21 krajů (žup). 

Do roku 1991 bylo současné Chorvatsko součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Po skončení druhé světové války až do roku 1990 představovalo druhý nejrozvinutější stát tehdejší Jugoslávie se soukromým podnikáním, dobře rozvinutým turistickým průmyslem a koncentrací zahraničních investic. V tomto období bylo Chorvatsko lidovou (socialistickou) republikou. V roce 1990 získala země nezávislost, která byla uznána Evropským společenstvím až v roce 1992. Chorvatská ekonomika silně utrpěla během válečných konfliktů se Srby a Bosňany mezi léty 1991-95 – v tomto období se jí vyhnula velká vlna zahraničních investic do postkomunistického bloku, které získaly zejména země střední Evropy. Po skončení války se Chorvatsko začalo zaměřovat na rozvoj turistiky, čímž došlo k oživení ekonomiky. Nicméně i v současné době se Chorvatsko potýká s mnoha hospodářskými problémy: velká nezaměstnanost, záporná bilance zahraničního obchodu, velká státní účast v ekonomice a nerovnoměrná politika regionálního rozvoje.

Počet obyvatel v r. 20194,17 milionů
Rozloha56 542 km2
Hustota zalidnění76 obyvatel/km2
HDP v r. 201854,89 miliard EUR
HDP na hlavu v r. 201813 423 EUR
HDP v r. 2019 (odhad)54,79 miliard EUR 
HDP na hlavu v r. 2019 (odhad)14 494 EUR 
Roční narůst HDP (%)3,03

Nejdůležitějšími odvětvími chorvatského hospodářství byly v roce 2018 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování (23 %), průmysl (20 %). Obchod v rámci EU představuje 68 % celkového exportu Chorvatska, nejvíce se vyváží do Itálie (14 %) a do Německa (13 %). Dovoz do Chorvatska se ze 78 % realizuje z členských států EU. Hlavními vývozními komoditami jsou dopravní prostředky, textil a potraviny. Hlavní dovozní komodity pak představují dopravní a elektrická zařízení, paliva a maziva.

Přehled stavu e-commerce v Chorvatsku

Počet uživatelů internetu2,8 milionů
Míra užívání internetu67 %
Objem tržeb za r. 2018419 milionů EUR
Odhad tržeb pro r. 2019433 milionů EUR
Odhadovaný meziroční růst10 %
Počet aktivních e-shopů5 000
ARPUcca 157 EUR

Míra užívání internetu v zemi má lehce stoupající tendenci (v roce 2018 využívalo internet 66 % populace, což je 2,7 milionů lidí, v roce 2019 to bylo 2,8 milionů lidí, tedy 69 % obyvatel Chorvatska). Podle predikce bude do roku 2023 internet využívat 71 % populace (2,9 milionů lidí). Velká část obyvatel vlastní mobilní telefon (94 %), z toho 68 % smartphone. Počítač či notebook má 68 % obyvatel a 27 % Chorvatů využívá tablet. 88 % uživatelů se k internetu připojí alespoň jednou za den, 10 % jednou za týden a 2 % jedenkrát do měsíce. Z toho lze vyvodit, že frekvence užívání internetu v Chorvatsku je docela vysoká. Dále je třeba podotknout, že v současné době v Chorvatsku existuje cca 5 000 aktivních e-shopů, což značí nízkou konkurenci, a naopak velký potenciál tamního e-commerce trhu.     

Typický zákazník v oblasti e-commerce

Věková struktura uživatelů je podobná té ve většině evropských států. Nejvíce (28 %) využívají internet lidé ve věku od 25 do 34 let. Významný je ale i podíl uživatelů ve věku 35-44 let, který činí přibližně 19 %. Věková skupina 18-24 let představuje 18% podíl, lidé od 46 do 54 let pak jen 12 %. Pouhých 11 % všech chorvatských uživatelů internetu je zastoupeno lidmi ve věku od 55 do 64 let.

Chorvatský zákazník utratí za online nákupy průměrně 157 EUR za rok. Statistický výhled do budoucnosti dává tušit, že do roku 2023 by to mělo být 204 EUR, přičemž nejvyšší nárůst se očekává v roce 2021. 

Chorvati jsou specifičtí tím, že preferují nakupování v zahraničních e-shopech. 76 % obyvatel této země, kteří nakupovali přes internet, uskutečnili svou objednávku přes zahraniční internetový obchod. Tuzemští online prodejci zde zkrátka nejsou tak populární jako ti zahraniční. Až tři čtvrtiny online zákazníků nakupují v zahraničních e-shopech. Hlavním důvodem je, že domácí e-shopy mají nekvalitní internetový marketing a malý sortiment, ale i příliš vysoké ceny pro tamní e-commerce trh. V domácích e-shopech nakupují většinou lidé ve starším věku. 

E-commerce v Chorvatsku

Mezi léty 2018 a 2019 se předpokládá, že oblast e-commerce v Chorvatsku zaznamená narůst tržeb o 8 % a dosáhne 433 milionů EUR. Podle predikce bude v roce 2023 činit celkový obrat chorvatského e-commerce přibližně 574 milionů EUR. Internetový prodej se na celkovém maloobchodním obratu země podílí zhruba 14 %. Tento podíl se bude i nadále zvyšovat. 

Podle statistik Chorvaté na internetu nejvíce nakupují elektroniku. V roce 2019 dosáhl obrat dané kategorie zboží 170 milionů EUR a na celkovém obratu e-commerce se podílel zhruba 36 %. Dalšími populárními kategoriemi produktů jsou oblečení a hračky, které mají dohromady 44% podíl na celkovém obratu e-commerce v Chorvatsku. V následujících letech by měly růst tržby za nábytek a jídlo. 

Preferované platební metody chorvatských online zákazníků

Ze statistik je zřejmé, že nejpoužívanější platební metodou v Chorvatsku je bankovní převod, pomocí kterého bylo v roce 2019 zaplaceno 39 % online nákupů. Následuje platba dobírkou, kde podíl činil 25 % v roce 2019. Předpokládá se, že do roku 2023 výrazně poklesne míra využívání dobírky při nákupu přes internet, a to až na 16 %. Naproti tomu významný nárůst bude vykazovat platba bankovním převodem, kde se v následujících letech zvýší podíl využití 8 %. Pokles zaznamená počet plateb pomocí platební karty. Platba e-peněženkou vykáže 3 % nárůst, ostatní způsoby platby budou lehce na vzestupu.

Doprava

Zasílat balíky do Chorvatska můžete několika způsoby:

 • Zásilkovna – má rozptýlenou evropskou síť dopravy, širokou síť výdejních míst, v současné době patří mezi nejlevnější dodavatele balíků v Evropě.
 • UPS – jedna z největších světových společností pro expedici zásilek, která nabízí taky specializované přepravní a logistické služby;
 • GLS – společnost nabízí spolehlivé služby v oblasti dopravy, klíčovým trhem pro společnost je Evropa, ale zboží dodává po celém světě.  Služby většinou poskytuje prostřednictvím vlastních poboček nebo přes partnerské společnosti;
 • DPD – mezinárodní společnost, která patří ke společnosti DPDGroup. Tato společnost je jednou z nejvýznamnějších svého druhu v Evropě. Provozuje služby ve více než 40 zemích světa;
 • TNT – společnost poskytuje širokou nabídku přepravních služeb, snaží se zvyšovat kvalitu svých služeb a dodávat zásilky osobně a včas.
 • DHL – je přední světovou poštovní a logistickou společnosti. Skupina poskytuje mezinárodní portfolio služeb, včetně nákladní dopravy, správy dodavatelského řetězce a řešení elektronického obchodování.

Online platformy v Chorvatsku

Vzhledem k tomu, že se Chorvaté často uchylují k nákupu na zahraničních e-shopech, tak se vám jistě vyplatí nabízet chorvatským zákazníkům zboží přes zahraniční online tržiště. Největší internetové portály pro prodej v Chorvatsku jsou: 

 • Amazon je původně amarický internetový obchod. Je to jedno z nejstarších a největších online tržišť na světě. V Chorvatsku sice není Amazon lokalizován, ale i tak na něm Chorvaté nakupují nejvíce.
 • Extreme Digital nabízí spotřební elektroniku a fototechniku, není to původně chorvatský obchod, ale snaží se rozšiřovat svoji nabídku, mezi nové položky patří kancelářská zařízení a zahradní technika.
 • eKupi je chorvatské online tržiště, na kterém se prodává elektronika, hračky a knihy, odlišuje se kvalitou doručení a bezpečnostními platebními metodami.
 • MALL.hr je nový internetový obchod, který je součástí systému Sully, působí po střední a východní Evropě. Platforma se zabývá prodejem různorodého zboží, např. domácích spotřebičů, věcí pro domácnost, elektroniky, sportovního vybavení, hraček a her.
 • Abrakadabra.com  – mladý chorvatský e-shop, ale i přesto má velkou nabídku kolem 50 000 produktů, které jsou pro lepší orientaci rozdělené do 12 kategorii.

Mezi největší cenové srovnávače patří:

 • eBay – nejznámější americká aukční síň. V současné době operuje ve více než 30 zemích světa, ale v Chorvatsku není lokalizovaná, objednávky jsou tedy prováděny v angličtině.

Hlavní překážkou při online expanzi na chorvatský trh je nedůvěra místních zákazníků vůči cizím e-shopům. Menší zkušenost s nakupováním na internetu vede Chorvaty k tomu, že příliš nedůvěřují různým platebním metodám z hlediska bezpečnosti a neradi poskytují osobní údaje cizím firmám.

Sociální sítě

V Chorvatsku jsou na sociálních sítích zaregistrovány celkem 2 miliony tamních obyvatel. Míra užívání sociálních sítí zde tedy činí 48 %, což je poměrně vysoké číslo. Nejvyužívanější sociální sítí v Chorvatsku je Facebook, na kterém jsou zaregistrováni téměř všichni uživatelé sociálních sítí v této zemi. Druhé místo zaujímá Instagram s 1,1 miliony uživatelů. Dalších 352 000 Chorvatů je zaregistrováno na SnapChatu. Vzhledem k tomu, jaké popularitě se sociální sítě v Chorvatsku těší, určitě se vyplatí využít je k propagaci e-shopu.

Zajímavosti chorvatského e-commerce trhu

 • Chorvatský online trh je pro vás zajímavý hlavně z toho důvodu, že je tamní e-commerce málo rozvinutý a má růst teprve před sebou.
 • Nízká konkurence na poli e-commerce a malý počet e-shopů v zemi poskytuje prostor pro expanzi českých e-shopů.
 • Nízká konkurence s sebou nese výhody v podobě nižších nákladů na provoz e-shopu a reklamu.
 • Konzervativnost chorvatských zákazníků v oblasti platebních metod svědčí o tom, že jsou Chorvati v tomto smyslu podobní Čechům, což může do jisté míry ztížit expanzi.
 • Vysoká míra užívání internetu a sociálních sítí je pro vás skvělou příležitostí pro propagaci.
 • Chorvatsko se odlišuje vysokým počtem nákupů v zahraničních e-shopech.
 • Vysoký podíl užívání zahraničních prodejních platforem poukazuje na to, že v případě, že jste již zaregistrováni na jedné z nich, tak expanze pro vás bude snazší a spojená s menšími náklady. Inzercí na dalších portálech pouze rozšíříte svou působnost.

Nepodceňujme však ani odlišnosti chorvatského e-commerce trhu:

 • Největším problémem je nízká důvěra Chorvatů v nákupy na internetu. Příčinou tohoto jevu je to, že obyvatelé dané země mají menší zkušenost s online nakupováním.
 • Ačkoliv je počet nákupů přes zahraniční e-shopy vysoký, i tak vřele doporučujeme nepodcenit překlad webových stránek a popisků produktů.
 • V posledních letech narůstá význam digitálního marketingu, takže vám doporučujeme pronajímat venkovní reklamy na digitálních obrazovkách na veřejných místech, a to v nákupních centrech a jejich okolí.
 • Největší nákupy v Chorvatsku jsou prováděny v den svatého Mikuláše, o Vánocích, na Nový rok a v Den svatého Valentýna.
 • Nárůst nákupu přes mobilní telefony vybízí k tomu, aby měl váš e-shop v případě expanze do Chorvatska responzivní design pro chytré telefony.