Přehled e-commerce ve Slovinsku

Slovinsko je jedním z nejvyspělejších států z postsocialistických zemí Evropy. Nízký počet e-shopů v dané zemi svědčí o malé konkurenci v oblasti online obchodování. Stále více Slovinců nakupuje na zahraničních e-shopech produkty či služby. V některých oblastech je Slovinsko podobné poměrům v České republice, v některých oblastech se naopak značně odlišuje. V našem článku popíšeme, jak v tomto státě funguje elektronické obchodování, představíme kategorie zboží, které Slovinci nejčastěji kupují přes internet, a shrneme informace odlišnostech e-commerce.

Základní sociální a ekonomické údaje

Současné Slovinsko je parlamentní demokratickou republikou, v jejímž čele stojí prezident. Stát má tržní ekonomiku. Většina jeho obyvatel mluví jedním jazykem – slovinštinou. V národnostním složení převládají Slovinci (83 %), kteří jsou v drtivé většině katolíci. Od roku 2007 byla ve Slovinsku zavedena měna euro (EUR). V současnosti je ve Slovinsku 212 občin, z nichž 11 mají status městské občiny.

Počet obyvatel v r. 20232,1 milionu
Rozloha20 237 km2
Hustota zalidnění101 obyvatel/km2
HDP v r. 201848 miliard EUR 
HDP na hlavu v r. 201823 506 EUR
HDP v r. 2019 (odhad)49 miliard EUR 
HDP na hlavu v r. 2019 (odhad)23 853 EUR 
Roční narůst HDP4 %

Za druhé světové války Slovinsko připadlo k Itálii, ale pak bylo území rozděleno mezi Itálii a Jugoslávii. V rámci Jugoslávie se Slovinsko stalo socialistickou republikou a národní průmysl byl zestátněn. V Jugoslávii převládal oproti ostatním státům volnější režim, proto existovala možnost podnikat. Z toho důvodu neupadlo Slovinsko po uvolnění režimu do hluboké hospodářské krize. Nezávislost byla vyhlášena v roce 1991 po prvních svobodných volbách. To významně ovlivnilo ekonomiku Slovinska – vzrostla nezaměstnanost, o polovinu klesla mzda a průmyslová výroba. Situace se zlepšila pouze v roce 1993.

Ekonomika Slovinska je druhou nejvyspělejší z postsocialistických zemí Evropy. Nejdůležitějšími odvětvími slovinského hospodářství byly v roce 2018 průmysl (27 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství, veřejná správa, zdravotní a sociální péče. V průmyslu má největší význam farmacie a výroba sportovních potřeb. Obchod v rámci EU představuje 75 % celkového vývozu Slovinska, převážně do Německa a Itálie. Slovinské daňové zatížení je 20 %. 

Přehled stavu e-commerce ve Slovinsku

Počet uživatelů internetu1,3 milionů
Míra užívání internetu63,5 %
Objem tržeb za r. 2018297 miliard EUR
Odhad tržeb pro r. 2019322 miliard EUR
Odhadovaný meziroční růst 11 %
Počet aktivních e-shopů3 000
ARPUcca 244 EUR

Míra využívání internetu je mnohem nižší, než v jiných státech Evropy (v roce 2019 používá internet 63,5 % populace, tedy přibližně 1,3 milionu lidí). Podle predikce bude v roce 2023 užívat internet 66 % populace, což je 1,4 milionu. Mobilní telefon vlastní 96 % obyvatel, z nichž 70 % má chytrý mobil. 77 % populace využívá počítače a 27 % tablety. K internetu se připojí alespoň jednou denně 89 % uživatelů, jednou za týden – 8 % a 3 % jednou za měsíc. Ve Slovinsku je relativně málo aktivních e-shopů (přibližně 2600), což značí nízkou konkurenci v oblasti e-commerce, jelikož trh není nasycen.

Míra užívání internetu roste mírně. Ve srovnání s Českou republikou (76 %) je mnohem nižší, a v následujících letech pravděpodobně nedosáhne podobně vysoké úrovně. Nízký počet aktivních slovinských e-shopů vypovídá o tom, že zde existuje prostor pro expanzi českých e-shopů. Tak vysoká míra využití chytrých mobilních telefonů ukazuje, že je důležité zaměřit se na optimalizaci přístupu nejen z počítače, ale i z mobilu.

Podle statistik z roku 2019 používají internet nejvíce lidé ve věkovém rozmezí 25-34 let, kteří se podílí ne celkovém užívání zhruba na 28 %. Dále pokračuje věková skupina 35 až 44 let, obsazuje 25 %. Přibližně stejně využívají internet uživatelé ve věku od 18 do 24 a od 45 do 54, tyto dvě skupiny se podílí na celkovém počtu na 18 až 19 % každá. Na věkové rozmezí 55 až 65 připadá 11 %. 

Můžeme shrnout, že nejčastěji na internetu nakupují lidé ve věku 25 až 44 let. Když budete plánovat expanzi s vaším e-shopem, tak určitě doporučujeme nezapomenout na tyto skupiny, protože Vaši zákazníci budou v drtivé většině v daném věku, a budou tedy vyžadovat poskytování služeb dle jejich preferencí. V ČR nejvíce nakupují lidé ve věku od 35 do 44 let. Při expanzi do Slovinska je tedy nutné pozměnit strategii, která byla použita u českého e-shopu, aby byl internetový obchod úspěšný. 

Obrat e-commerce ve Slovinsku

Předtím, než budeme podrobněji zkoumat oblast e-commerce musíme uvést informace o celkovém obratu dané oblasti a nejvíce prodávané kategorie produktů:

Mezi lety 2019 a 2020 se očekávalo, že by měl e-commerce trh narůst o 9 %, a do roku 2023 každoročně přibližně o 8 %. Podle predikce v roce 2023 bude celkový obrat e-commerce ve Slovinsku 445 milionů EUR. Daná oblast se podílí zhruba 16 % na tržbách celého trhu. Slovinský e-commerce trh bude narůstat hlavně z důvodu kombinace snížení cen zboží a rozšíření nabídky. 

Podle statistik Slovinci nakupují online nejčastěji elektroniku. Obrat dané kategorie dosáhl v roce 2019 144 milionů EUR a podílí na celkových tržbách oblasti zhruba 41 %. Odhaduje se, že v roce 2023 bude podíl 45 %. Dalšími relativně populárními kategoriemi jsou nábytek a hračky, které společně tvoří kolem 45 % celkových tržeb za online nákupy. V následujících letech situace se příliš nezmění, tržby za jednotlivé kategorie budou narůstat, a tím i zvyšovat celkový obrat e-commerce trhu. Pouze u kategorie prodej elektroniky se očekává snižování podílu na celkovém obratu ze 45 % na 40 %.

Hlavním důvodem nárůstu celkových tržeb v současné době je, že lidé nakupují častěji, ale za nižší částky, a také rostoucí rozmanitost produktů. Ve srovnání s ČR, kde daná oblast meziročně roste o 6 %, bude e-commerce trh ve Slovinsku růst nepatrně rychleji.

Slovinský zákazník průměrně utratí za online nákupy 244 EUR (6 200 Kč) ročně (ARPU). Podle predikce v roce 2023 průměrná roční útrata za online nákupy by měla dosáhnout 317 EUR (8 100 Kč).

Důležitým faktorem je to, že více než 57 % online zákazníků ve Slovinsku nakupuje na zahraničních e-shopech. Předpokládá se, že stále více Slovinců bude nakupovat zboží a služby v zahraničí, zejména pak v EU a USA, přesto bude 43 % zákazníků i nadále nakupovat jen na domácích internetových obchodech. Při expanzi byste se tak měli orientovat nejen na ty, co nakupují v zahraničí, ale i na ty, kteří se zůstávají loajální vůči domácím e-shopů – Nepodceňte tedy správnou lokalizaci Vašeho internetového obchodu. Současný počet 2600 e-shopů také nepokryje různorodost produktů jako v jiných zemích a prodávat nový produkt v takovém prostředí může významně ovlivnit Váš úspěch.

Konkurenční nabídky zahraničních e-shopů se stávají stále přitažlivějšími pro slovinské online zákazníky. Proto lze očekávat další rozvoj přeshraničního obchodování.

Preferované kategorie zboží poskytují informace o tom, jaké zboží by mělo být nejvíce zastoupeno v nabídce Vašeho e-shopu. V případě Slovinska jsou nejoblíbenější kategorie: elektronika, nábytek a hračky. Nákupní preference Slovinců se odlišují od Čechů, kteří na internetu nejvíce nakupují oblečení. Hodnota průměrného ročního nákupu ve Slovinku je nižší než v České republice. Přibližně stejný růst e-commerce trhu ve Slovinsku a ČR ukazuje, že se tyto státy v současné době nacházejí na podobné úrovni, ale nižší počet aktivních e-shopů, a tedy malá konkurence, je skvělou příležitostí pro vstup na místní trh.

Platební metody

Ze statistik je zřejmé, že nejpoužívanější platební metodou při online nakupování v roce 2019 je platební karta, pomocí které bylo zaplaceno 42 % všech online nákupů. Na druhém místě se nachází e-peněženka, její podíl je 33 %. Předpokládá se, že do roku 2023 by měl významně klesnout podíl plateb pomocí platební karty na 31 %, a podíl plateb přes e-peněženku by měl vzrůst na 41 %. Ostatní metody, jako například bankovní převod a dobírka, budou mít v následujících letech přibližně stejný podíl na platbách. Preference platebních metod však může v budoucnu ovlivnit zavedení možnosti platby přes PayPal.

Pro vnitrostátní platby je většinou využíván bezpečný slovinský poskytovatel plateb – Moneta. Preference platebních metod nám ukazuje zvyklosti zákazníků, především sklon nebo averzi k zavádění nových platebních metod a nových technologií. Ve Slovinsku a v následujících letech bude růst oblíbenost plateb pomocí e-peněženky, což indikuje, že zákazníci jsou poměrně flexibilní a budou ochotní přijmout a používat i další moderní způsoby plateb. Naproti tomu v ČR mají lidé averzi k velkým technologickým změnám a preferovanou platební metodou zde zůstává dobírka (více než 48 %). 

Doprava

Zasílat balíky do Slovinska je možné přes několik firem, a to přes:

 1. Zásilkovna – má rozptýlenou evropskou síť dopravy, širokou síť výdejních míst, v současné době patří mezi nejlevnější přepravce balíků v Evropě.
 2. DPDgroup – tato společnost je jednou z nejlepších v Evropě. Provozuje služby ve více než 40 zemích světa, vyvíjí řešení pro snadnější a flexibilnější odesílání zásilek.
 3. TNT Express – poskytuje široký sortiment přepravních služeb, prioritou pro danou firmu je to, že se snaží propojit byznys a zákazníky.
 4. DSV – je dánská firma, která poskytuje své služby výhradně pro obchodní řetězce, nabízí mezinárodní nákladní dopravu a logistické služby, společnost působí celosvětově.
 5. DHL – je přední světovou poštovní a logistickou společností. Skupina poskytuje mezinárodní portfolio služeb, včetně nákladní dopravy, správy dodavatelského řetězce a řešení elektronického obchodování.

V drtivé většině se tedy pro přepravu balíků využívají služby mezinárodních nebo světových přepravců.

Online platformy ve Slovinsku

Ve Slovinsku jsou populární jak zahraniční, tak i domácí online platformy pro prodej. Mezi největší slovinské srovnávače patří:

 • Ceneje.si – je největším slovinským srovnávačem cen a produktů, v současnosti ho navštěvuje kolem 2 milionů lidi. V současnosti srovnávač zahrnuje 2 miliony produktů a přes 300 slovinských e-shopů. Abyste mohli snadněji a efektivněji vyhledat produkty, je možné vyhledávat díky rozdělení do 12 specializovaných kategorii, ve kterých můžete nastavit přesné vlastnosti hledaného produktu.  Ceneje.si – je největším slovinským srovnávačem cen a produktů, v současnosti ho navštěvuje kolem 2 milionů lidi. V současnosti srovnávač zahrnuje 2 miliony produktů a přes 300 slovinských e-shopů. Abyste mohli snadněji a efektivněji vyhledat produkty, je možné vyhledávat díky rozdělení do 12 specializovaných kategorii, ve kterých můžete nastavit přesné vlastnosti hledaného produktu.

Mezi původní slovinské e-shopy patří:

 1. Mimovrste – jeden z největších slovinských e-shopů, s více než 2 400 000 návštěv měsíčně a s více než 127 000 položek z různých skupin zboží. Zboží je rozděleno do 17 různých skupin. E-shop zaznamenává více než 70 000 objednávek měsíčně a v současnosti má více než 850 000 registrovaných uživatelů.
 2. Nakupovanije.net – e-shop, který se zaměřuje hlavně na prodej elektroniky a věci pro sport.
 3. EnaA – slovinský e-shop, který se zabývá prodejem knih a elektroniky.
 4. Trgovine – zabývá se prodejem různorodého zboží, ale v jeho nabídce převládají produkty pro domácnost.

Nejoblíbenější platformou pro online nákupy ve Slovinsku je Amazon, pak následuje eBay a Zalando. Ty jsou výrazně více populární, než domácí srovnávače a e-shopy.

Abyste byli úspěšní ve Slovinsku, určitě Vám doporučujeme registraci na největším slovinském cenovém srovnávači a prodávat přes největší původně slovinské e-shopy. Dalším důležitým krokem je registrace a prodej na tržištích Amazon, eBay a Zalando, které jsou oproti lokálním e-shopům a tržištím výrazně více oblíbené. Ve srovnání s ČR, slovinský e-commerce trh je méně rozvinutý a preferuje zahraniční platformy pro online nákupy.

Slovinci jsou také citliví na ceny, a akce typu Black Friday jsou ve Slovinsku velmi populární. Téměř všechny velké slovinské e-shopy a srovnávače uplatňují akci Black Friday na konci listopadu.

Abyste byl Váš e-shop pro slovinské zákazníky důvěryhodný, doporučujeme Vám mít kamennou prodejnu – většina online nakupujících uvedla, že je zvyklá na fyzický nákup, takže kamenná prodejna by mohla zvýšit Váš úspěch. Další možností, jak zvýšit důvěryhodnost, je zajistit dobrý systém platby za nákup, kterému budou zákazníci důvěřovat. Pro vyšší důvěryhodnost ze strany slovinských zákazníků doporučujeme nepodcenit kvalitní překlady stránek Vašeho e-shopu i produktů.

Sociální sítě

Celkem 1,1 milionu  obyvatel Slovinska aktivně využívá sociální sítě, což je přibližně 48 % z celkového počtu obyvatel. Nejvíce je využíván Facebook, kde je zaregistrováno přes 1 milion Slovinců, z toho většina jsou muži. Kolem půl milionu lidí používá Instagram a 120 000 – Twitter. Sociální sítě jsou ve Slovinsku užívány výhradně pro komunikaci a čtení blogů. To znamená, že propagovat přes sociální sítě se určitě vyplatí.

Proč pro vás může být slovinský trh zajímavý?

 1. Prvním a velice důležitým faktorem je nízká konkurence, a to v oblasti produktů i služeb, což pro nás znamená skvělou příležitost k zahájení podnikání.
 2. Nízké náklady na provoz e-shopu a online marketing. Expanze do Slovinska je velice levná a nenáročná.
 3. Slovinské e-shopy nejsou tak zkušené jako české, a proto je slovinský trh pro české internetové obchody obrovskou příležitostí, kterou je třeba využít. Tento trh má svůj růst stále před sebou.

Zákazníci jsou citliví na ceny, proto je vhodné klást důraz na slevové akce typu Black Friday, který je u místních zákazníků velmi populární.

Tipy pro online obchodování ve Slovinsku

 1. U slovinského e-shopu doporučujeme nepodcenit lokalizaci – překlady webových stránek a produktů budou zvyšovat důvěryhodnost Vašeho e-shopu.
 2. Protože většina populace vlastní chytrý mobilní telefon, responzivita webu je na tomto trhu naprosto klíčová.
 3. Propagujte své zboží na sociálních sítích. Slovinci jsou na sociálních sítích velmi aktivní, více než polovina obyvatelstva má alespoň 1 profil na sociálních sítích, z nichž nejoblíbenější je Facebook.
 4. Z platebních metod roste obliba platby přes e-peněženku. Její podíl na platbách se bude v budoucnu stále zvyšovat, proto by neměla na Vašem e-shopu chybět.
 5. Registrujte se a prodávejte na globálních tržištích. Nejoblíbenějšími platformami pro online nákupy jsou Amazon a eBay. Domácí slovinské srovnávače a platformy v současnosti nedokážou konkurovat.
 6. Dopravu je vhodnější zajistit přes mezinárodní společnosti, které na slovinském trhu v současnosti působí.
 7. Důvěryhodnost Vašeho e-shopu výrazně zvýší zřízení kamenné prodejny přímo na území Slovinska.