Obchodovat celosvětově : Jak rozšiřovat své podnikání na mezinárodní úroveň

Mezinárodní expanze by mohla být, po vybudování loajální národní zákaznické základny, dalším krokem k růstu vašeho podnikání. Stát se globální společností je impozantní úspěch, ale ne každý podnik je na tuto velkou výzvu připraven.

Existuje mnoho věcí, nad kterými je třeba přemýšlet, než začnete prodávat své výrobky nebo služby v zahraničí. Položili jste si otázku, zda máte potenciální zákaznickou základnu na zahraničních trzích, na které chcete jít? Produkt, který s úspěchem prodáváte ve vaší domovské zemi, nemusí nutně mít stejné ohlasy jinde.

Nestačí si myslet, že by v zahraničí po vaší nabídce mohla být poptávka. Musíte to vědět.

Michael Lee, vedoucí mezinárodního marketingu a podnikového vývoje pro platformu elektronického obchodování Alibaba.com, z tohoto důvodu doporučuje hledat ty trhy, které jsou co nejvíce podobné těm vašim. Pro hladké obchodní jednání by jste měli být dostatečně obeznámeni se způsobem obchodování v cílové zemi. Navíc musíte počítat s tím, že legilativa a podnikatelské prostředí také nebude stejné.

Čím méně rozdílů mezi vaší zemí a zemí, do které exportujete, tím jednodušší bude vlastní obchodování.

Výzvy mezinárodního obchodu

Žádné zásadní obchodní rozhodnutí není bez překážek, také rozšiřování se na mezinárodní úroveň přichází s vlastním unikátním souborem problémů.

Jazykové a kulturní bariéry

Doporučujeme postupně najímat zaměstnance, kteří umějí více jazyků a mohou překládat pro vaši společnost.

Rozdílné kulturní normy jsou další překážkou. Je důležité prozkoumat kulturní praktiky v zemích, do kterých hodláte expandovat. Potřeby zahraničních zákazníků a obchodních partnerů se pravděpodobně budou lišit od potřeb domácích subjektů.

Daňové systémy a problémy s dodržováním lokálních předpisů

Znalost odlišných daňových předpisů, obchodních předpisů a standardů balení v různých zemích může být náročná. 

Požadavky na obaly zboží se liší země od země. V Evropě musí být instrukce, a to i pro nejjednodušší produkt, v několika jazycích, někdy až ve 24. Oproti tomu v USA stačí na obaly zahrnovat intrukce, které budou v angličtině a v některých případech ve španělštině. Bezpečnost produktů je též deklarována v každé zemi jinak.

Rozdílné tempo uzavírání kontraktů

V každé zemi dochází k budování obchodních vztahů trochu jiným způsobem.

Budování vztahů je dlouhodobý závazek a do způsobu uzavírání obchodů se promítají národní zvyklosti. Do uzavírání kontraktů vstupují stejnou měrou osobní i profesionální vlivy. Budování důvěry je v některých lokalitách zdlouhavým procesem.

V pragmaticky zaměřených kulturách dojde k jednoznačnému posouzení nabídky velmi rychle po navázání vztahu. V některých jiných zemích je běžné sejít se s obchodním partnerem několikrát neformálně, než se vůbec začne probírat vaše nabídka.

Budování vztahů je v každém případě dlouhodobá záležitost. Musíte být trpěliví a připraveni na vícenásobné interakce při budování obchodních vztahů. 

Místní soutěž 

Není snadné přesvědčit zahraničního zákazníka, aby důvěřoval vaší značce, když se podobný výrobek vyrábí v jeho domovině. Menší a středně velké firmy vydávají mnoho energie na přesvědčení mezinárodního trhu, že jejich značky jsou důvěryhodné a lepší než konkurece.

Proč by zahraniční zákazníci raději kupovali od vás, než od místního šampióna?Můžete proniknout na trh? Za jakých ústupků ? Pokud ano, můžete za daných okolností být ještě ziskový?"

Poradenství a osvědčené postupy

Pokud máte pocit, že jste připraveni vypořádat se s výzvami mezinárodního obchodu, postupujte podle rad a pokynů od těch, kteří byli ve stejné situaci před vámi

Najděte správné partnery a tým.

Pokud plánujete globální expanzi, budete chtít skvělý tým a partnera v zahraničí. Dokonce i v případě, že váš "partner" má formu pouhého mentora, budete chtít mít vedle sebe někoho, komu důvěřujete a kdo se za vás může zaručit.

Potřebujete někoho, kdo má vášeň pro vaši značku, rozumí místnímu trhu, má zkušenosti , má kapitál potřebný k růstu a v ideálním případě má další podniky, které je možné využít jako sdílené zdroje.

Bez základního týmu s nezbytnými kulturními a jazykovými dovednostmi a bez místních obchodních kontaktů, budete konkurenčně znevýhodněni.

Zvažte dopad každé nové myšlenky.

Místo toho, abyste přemýšleli jen o tom, jak představit vaše nové myšlenky zákazníkům ve vaší zemi, budete muset přemýšlet o tom, jak zpřístupnit vaše nové myšlenky v té které zemi v zahraničí.

Zůstaňte konzistentní při prosazování vaší značky, ale přizpůsobte se prostředí.

Různé kulturní normy a potřeby zákazníků v zahraničí mohou vyžadovat, abyste přizpůsobili svůj prodejní přístup nebo dokonce celý váš produkt. Vaše nabídka musí v každé případě odpovídat místnímu vkusu.

Věnujte patřičnou péči každé zemi, do které chcete expandovat.

Předtím, než uděláte hlavní obchodní rozhodnutí, měli byste promyslet všechny možné scénáře. Je dobrým doporučením osobně cestovat na delší dobu do země, nebo zemí, do kterých se chcete rozšířit a získat tak z první ruky představu o tom, jak vaše podnikání v cizí zemi může fungovat.

Cestování do těchto zemí vám dá příležitost provést výzkum přímo na místě a zjistit, jak bude váš produkt vnímán na zahraničním trhu.

Udělejte vše pro to, abyste pochopili trhy, na které vstupujete. Věnujte cestování dostatek času, abyste budoucí trhy pochopili správně.