Je váš web opravdu přístupný pro všechny uživatele internetu?

Věděli jste, že je váš e-shop možná „nepřístupný“ až pro 2 miliony lidí z České republiky a téměř 20% populace EU? Důvodem je, že toto číslo představuje lidi s postižením, které jim znemožňuje nákup na webu, který není „přístupný“.

Pokud toto slovo v souvislosti s vaším e-shopem slyšíte poprvé, tak zbystřete, jelikož od června roku 2025 vstoupí v platnost zákonná povinnost o přístupnosti webů i do soukromého sektoru. Pro weby veřejné správy tato povinnost platí již od roku 2020 podle zákona č. 99/2019 Sb a opírá se o mezinárodně uznávaný standard WCAG, který má 4 základní principy:

Vnímatelnost – Ovladatelnost – Srozumitelnost – Stabilita

Kdo jsou uživatelé, kteří přístupný webu potřebují?

Jako první se vám jistě vybaví lidé se zrakovým postižením, může se jednat o lidi, kteří nemají zrak vůbec, slabozraké nebo s poruchou barvocitu.

Dále pohybově postižení uživatelé, kteří potřebují speciální pomůcky k ovládání webu, sluchově postižení, pro které je nutné mít vše ve srozumitelné textové podobě nebo uživatelé s kognitivnímu poruchami jako třeba porucha soustředění nebo dyslexie, kteří se snadno rozptýlí nebo nedokážou vnímat složité texty.

Kromě vrozených vad jsou to samozřejmě i lidé, kteří mají pouze dočasné potíže nebo lidé v důchodovém věku. Kvůli současnému trendu stárnutí populace bude těchto uživatelů stále více.

Zpřístupnění vašeho webu pro tyto uživatele bude nejen krok správným směrem pro solidárnější společnost, ale také přivedete na vaše weby nové zákazníky. Čitelnost se zlepší zároveň i pro roboty vyhledávačů, takže se zlepší i vaše viditelnost v organickém vyhledávání.

Jak zpřístupnit váš web?

Abyste vyhověli nové zákonné povinnosti, nemusíte najímat tým programátorů a předělávat složitě vaše stránky. Díky partnerství Retailys se společností WebBezBariéry můžete během pár minut váš web zpřístupnit.

Stačí na vaše webové stránky vložit pouze jeden řádek kódu. Poté se na nich zobrazí ikona postavičky, ve které je každému návštěvníkovi webu k dispozici široké spektrum možností, jak upravit stránky do přístupné podoby.

Každý člověk má jinou míru zrakového omezení, a proto je ideálním řešením umožnit, aby si web každý mohl upravit přesně na míru. A nebojte se, změnu vzhledu webu vidí pouze návštěvník, který si web upravil. 

Tento doplněk můžete použít i na vašich zahraničních webech, především při expanzi na zahraniční trhy, kde byl zákon o přístupnosti webových stránek soukromého sektoru schválen již dříve.

Vyzkoušejte Retailys nezávazně

Nezávazně si vyzkoušejte, jak funguje Retailys, jaké má funkce, a jak vám vyhovuje uživatelské rozhraní. Zdarma si vytvoříte e-shop do 10 produktů a 10 objednávek.
Vyzkoušet zdarma